Anette Trettebergstuen er bekymret for at en oppmyking av arbeidsmiljøloven vil føre til at folk skal begynne å jobbe 13 timersdager. Jeg kan forsikre henne om at det ikke vil skje. Det er ingen arbeidsgiver som med mitt forslag hverken kan eller vil pålegge noen å jobbe 13 timers dager, over lengre perioder.

Hvorfor? Det umiddelbare svaret ligger i lovens formål som er selve arbeidstakernes beskyttelsesklausul: " arbeidstaker skal ikke utsettes for uheldige fysiske og psykiske belastninger". 13-timers dager over lengre perioder er både fysisk og psykisk uforsvarlig.

Det er dessuten slik at arbeidslivet anno 2013 ikke er et utbytteforhold hvor det er ubalanse mellom arbeidsgiver og arbeidstager. Begge ønsker at jobben skal gi mening, og en fornøyd arbeidstager gjør en mye bedre jobb enn en misfornøyd. Dette vet ledere – så de ønsker å legge til rette for en god balanse mellom arbeid og fritid. Partene i arbeidslivet tilpasser seg behovet for fleksible løsninger, men ofte ikke i overenstemmelse med loven. Vi må ha en lov som er mulig å overholde!

Den fleksibiliteten Trettebergstuen viser til er ikke særlig fleksibel, fordi lovens stramme begrensninger til alminnelig arbeidstid, og forbud mot kvelds- og søndagsarbeids ligger fast.

I stedet for å snakke forbi hverandre bør vi heller sette oss ned å snakke sammen – om hvordan vi kan skape en ny lov for et arbeidsliv som ivaretar både arbeidstakere og arbeidsgivere sine behov. Forskjellen dem i mellom blir stadig mindre.

Her finner du program og mulighet for påmelding til Abelias kokepunkt om arbeidstid 8. mai

Kontaktperson Birgit Abrahamsen

birgit.abrahamsen@abelia.no

+47 480  30 265