Arbeidslivet er i endring. Stadig flere utfører arbeid uavhengig av tid og sted. Kunnskap, personlig mestring og motivasjon er blitt den viktigste innsatsfaktoren, både i næringslivet og i offentlig tjenesteproduksjon. Et økende behov for fleksibilitet kjennetegner i større grad både arbeidstakere og arbeidsgivere. Særlig gjelder dette spørsmål om arbeidstid.

- Abelia mener at lokale parter i større grad enn i dag må kunne avtale avvik fra arbeidstidskapittelet. Dette må også gjelde for bedrifter uten tariffavtale, sier Birgit Abrahamsen, direktør for arbeidsrett i Abelia. En annen viktig ting er at kveldsarbeid etter kl 2100 og arbeid på søndager må være tillatt, ikke bare der arbeidets art gjør det nødvendig, sier Abrahamsen.

Les også:

NHOs innspill: Ønsker moderne arbeidsmiljølov

Nytt arbeidsliv - gammelt regelverk, kronikk skrevet av Birgit Abrahamsen, Abelia

Bryter loven ubevisst, kronikk skrevet av Hege Guttormsen, Abelia

Baklengs inn i kunnskapssamfunnet, kronikk skrevet av Hilde Widerøe Wibe og Birgit Abrahamsen, Abelia

Et Norge på deltid, kronikk skrevet av Hege Guttormsen, Abelia

Se video med Live Leer fra Opera Software

Kontaktperson Birgit Abrahamsen

birgit.abrahamsen@abelia.no

+47 480  30 265