– Om det gjeninnføres permanente grensekontroller får det enorme ulemper og kostnader for næringslivet, sier Kristin Skogen Lund, administrerende direktør i NHO, under Indre markedskonferansen 2015, i regi av NHO og Nærings- og fiskeridepartementet.     

EUs indre marked

  • Det indre markedet skal sikre fri bevegelse av varer, tjenester, kapital og personer
  • EØS-avtalen sikres oss samme tilgang som EU-medlemmer
  • 80 prosent av norsk eksport går til EU
  • 65 prosent av norsk import er fra EU

Et eksempel Skogen Lund trekker frem er vår store eksport av fersk fisk. Slike varer har ikke tid å vente på grensene.

– Et velfungerende indre marked, der bedrifter ser det like naturlig å operere i Bayern og Böhmen, som i Bergen og Trondheim, er noe vi jobber for hver dag, sier næringsminister Monica Mæland.

Internasjonalt samarbeid blir enda viktigere

I januar uttalte statsminister Erna Solberg: 
"Et mindre oljeavhengig Norge gjør oss mer avhengig av EUs indre marked. Det betyr at like rammebetingelser og kjennskap til EU-systemet blir viktigere". 

Den europeiske virkeligheten er siden den gang kommet enda tettere på oss. 

  • Vi ser massive flyktningestrømmer inn til Europa. Schengen-samarbeidet står under press og det hersker uenighet innad i EU om byrdefordelingen.
  • Storbritannia sier de ikke lenger vil delta i en "Ever closer union" og skal ha folkeavstemning om sitt medlemskap i EU.
  • På toppen av dette rammes Frankrike av det største terrorangrepet siden 2. verdenskrig.
  • I Europas hovedstad, Brussel, var det nylig nærmest unntakstilstand, på grunn av høy terrortrussel.

– I slike usikre tider er internasjonalt samarbeid viktigere enn noen gang. Heldigvis er vi med i NATO, men ulempen med å stå utenfor EU blir nå tydeligere, sier Skogen Lund. 

NHOs politikkdokument om EU/EØS og norsk næringsliv 

Les mer om Europas indre marked på NHOs sider