I forslaget åpnes det for større fleksibilitet i arbeidstidsreglene som gir både arbeidstakere og arbeidsgivere flere muligheter til å jobbe når bedriften trenger det og når det passer den enkelte arbeidstaker.

- Forslagene svarer på mange av våre medlemmers behov, men vi skulle gjerne sett en enda mer omfattende reform. Vi trenger et arbeidstidsregelverk som gir våre bedrifter muligheten til å drive godt og effektivt, også i årene som kommer. Det får bedriftene til en viss grad, men NHO vil jobbe for at stortingsbehandlingen sikrer oss et slikt regelverk, sier Oppegaard.

Feil å heve aldersgrensene

NHO mener det er feil å heve stillingsvernet fra 70 år til 72 år, og senere 75 år.

- I arbeidet med å få flere seniorer i jobb starter regjeringen i feil ende. For å oppnå dette må vi satse på 60-åringene. Det å heve aldersgrensene utover 70 år vil kunne vanskeliggjøre dette arbeidet.  Å heve grensen er symbolpolitikk som kan virke mot sin hensikt, sier Oppegaard.

Lovforslaget åpner for bedriftsinterne aldersgrenser fra 70 år.  Det vil fortsatt være kriterier til informasjon, konsekvent håndtering og til at en tilfredsstillende pensjonsordning videreføres.

NHO er tilfreds med at kravet til tilfredsstillende pensjonsordning vil være dekket av Folketrygden og obligatorisk tjenestepensjon.

Fremdeles dårlige rammevilkår for innleie av arbeidskraft

NHO ønsker unntak for likebehandling ved innleie fra bemanningsbyrå, slik at bemanningsbedriftene kan forholde seg til egne tariffavtaler. Dette vil skape større forutsigbarhet både for ansatte og bedrifter.

Dette handler om at bemanningsbedriftene er en del av arbeidsmarkedet og at inngåtte tariffavtaler skal respekteres.

Eriksson sier i dag at han vil finne en løsning på dette gjennom samtaler med partene.

– Det er skuffende at Regjeringen velger denne fremgangsmåten, fordi det kan gi LO vetorett. Dette unntaket må raskt på plass, sier Oppegaard.

NHO er også fornøyd med at Regjeringen foreslår å fjerne den kollektive søksmålsretten.

Saken er hentet fra NHOs nettsider.

Kontaktperson Hilde Widerøe Wibe

hilde.wibe@abelia.no

+47 481 31 153