Endringene kan få stor betydning for Abelias medlemmer, og alle Abelias advokater er involvert i arbeidet med å utforme høringsinnspill. De varslede forslagene gjelder:

  1. Endringer i arbeidstidsbestemmelsene – mer fleksibilitet
  2. Økt adgang til midlertidige ansettelser
  3. Heving av aldersgrensene
  4. Endringer i innleiebestemmelsene
  5. Straffebestemmelser for brudd på arbeidsmiljøloven

De foreslåtte endringene finner du ved å klikke deg inn på det aktuelle temaet i listen over. – Vi ønsker innspill fra medlemmene, sier Egseth. Derfor har vi sendt ut en spørreundersøkelse for å kartlegge hva som er viktigst for våre medlemmer. Samtidig kan du sende oss innspill direkte, dersom det er noen av problemstillingene som er ekstra viktig for deg og din bedrift, sier hun.

Har du innspill til forslagene om arbeidstid, kan du kontakte Linda Leiro Egseth: e-post: linda.l.egseth@abelia.no eller Mob: 979 50 633

Har du innspill til forslagene om midlertidige ansettelser, kan du kontakte Ulf Knobloch Johannessen: e-post: ulf.johannessen@abelia.no eller Mob: 951 43 274

Har du innspill til forslagene om aldersgrenser, kan du kontakte Hege Nordgård: e-post: hege.nordgard@abelia.no eller Mob: 976 55 588

Har du innspill til forslagene om innleiebestemmelsene og straffebestemmelsene, kan du kontakte Lillann Norseng: e-post: lillann.norseng@abelia.no eller Mob: 905 42 770

Høringsfrist:

Høringsfrist er 25. september. Innspill må sendes oss senest mandag 22. september for å kunne bli tatt med i høringsarbeidet.