Om Oslo Global Mobility Forum:

Oslo Global Mobility forum arrangeres 18. oktober i Oslo. Her kan du møte bl.a. statsråd Hanne Bjurstrøm, professor Torger Reve, UDIs direktør Frode Forfang, fremtidsforskeren Sally Khallash samt en lang rekke andre innledere, innovative bedrifter, myndigheter, rekrutteringsselskaper og ekspertise.

Det å tiltrekke seg kompetent arbeidskraft har blitt den klart største utfordringen for mange bedrifter. Gjennom Oslo Global Mobility Forum i oktober samles bedrifter, myndigheter, rekrutteringsselskaper og ekspertise på utveksling av arbeidskraft. - Kunnskap og forståelse for hvordan en tilrettelegger og håndterer dette er viktigere enn noen gang, sier Tarje Bjørgum. - Dette skal bli den viktigste møteplassen og ledende forum for kunnskapsdeling, for alle som arbeider med eller er interessert i mulighetene i det internasjonale arbeidsmarkedet.

Global konkurranse om kunnskap

- Samtidig handler dette om langt mer enn å fylle opp ledige stillinger i bedriftene, sier Bjørgum. - Det meste av forskning, innovasjon og kunnskap skapes utenfor Norges grenser, i globale forsknings- og kunnskapsmiljøer rundt om på kloden. Tette koblinger til talenter, entreprenører og forskere fra disse miljøene blir en forutsetning for et konkurransedyktig næringsliv i høykostlandet Norge.

Det er ikke gitt at den fremste kompetansen velger Norge. Vi er heller ikke alene i konkurransen om de beste hodene. Innovative bedrifter, byer og regioner over hele kloden konkurrerer om å tiltrekke seg kloke hoder, entreprenører og forskere. Og er vi egentlig flinke nok til å markedsføre fortrinnene Norge har overfor de globale kunnskapsmiljøene? Dette er blant spørsmålene som tas opp i oktober. Bak initiativet står Oslo Handelskammer og Kulturtolk i samarbeid med Abelia og Forskningsrådet.

Nettverk for bedrifter

- Abelia jobber aktivt med å bedre rammebetingelsene for rekruttering av internasjonal kompetanse, og bistår bedrifter gjennom nettverk og rådgivning. Det siste året har vi opprettet egne nettverk for medlemsbedrifter som enten rekrutterer internasjonal arbeidskraft eller som skal sende ansatte ut i verden, sier Lillann Norseng, advokat i Abelia. Hun er ansvarlig for Abelias nettverk på dette området. -Bedriftene gir oss tilbakemeldinger på at erfaringsutveksling og samarbeid er svært nyttig.

Ta del i diskusjonene på Oslo Global Mobility Forum 18. oktober. For program og påmelding, les mer her.
 

Kontaktperson Tarje Bjørgum

tarje.bjorgum@abelia.no

+47 922 94 842