- Dette er en gledens dag, og går dette gjennom er det kanskje en av Abelias aller største seire, sier administrerende direktør Håkon Haugli. Endelig kommer forslaget som legaliserer praksis, slik at det blir overensstemmelse mellom loven og slik arbeidslivet fungerer i dag, sier Haugli. – Abelia begynte allerede i 2008 å engasjere seg i temaet arbeidstid i et moderne arbeidsliv.

Fremmer likestilling

- Å møte grupper som er i en presset situasjon med fleksibilitet, er en vinn vinn situasjon for alle, sier Haugli. Tallene viser at det kan bety mye for likestillingen. Som oftest er det mor som velger å gå ned i 80 % stilling for å håndtere utfordringene på hjemmebane. Tall fra SSB viser at i 2010 jobbet 36 % av sysselsatte kvinner mellom 25-66 år deltid i Norge mot 9 % menn. Dermed går de ned i lønn, betaler mindre i skatt, mister dyrebare pensjonspoeng og går antageligvis glipp av et mulig karriereløft.

Avgjørende for et moderne norsk næringsliv

Endringsforslagene som nå kommer er også helt avgjørende for et moderne norsk næringsliv i et globalt konkurranseperspektiv. - Abelias kunnskapsbedrifter opererer innenfor et 24-timers-samfunn, og medarbeidere jobber uavhengig av tid og sted. Skillet mellom arbeidstid og fritid viskes gradvis vekk. Flere kan og vil styre sin egen arbeidstid og har behov for fleksibilitet, sier Haugli.

Les pressemeldingen fra arbeids- og sosialdepartementet her

Abelias viktigste endringsinnspill har vært:

  • Lokale parter bør i større grad enn i dag kunne avtale avvik knyttet til arbeidstid, også i bedrifter uten tariffavtale
  • Rammene for gjennomsnittsberegning bør utvides slik at daglig arbeidstid kan variere i større grad enn i dag
  • Kveldsarbeid etter kl. 21.00 og arbeid på søndager må være tillatt, ikke bare der arbeidets art gjør det nødvendig
  • Bestemmelsen om særlig uavhengig stilling må mykes opp og bli enklere å praktisere

Les også NHOs sak om endringene, og se intervju med Kristin Skogen Lund: Nødvendig modernisering

Se intervju med Live Leer i Opera Software, som er en global bedrift og medlem i Abelia

Abelia arrangerte Kokepunkt med temaet arbeidstid i mai 2013. Les oppsummeringen derfra.

Her finner du en samling med flere av sakene Abelia har hatt på om arbeidstid 

Kontaktperson Håkon Haugli

hakon.haugli@abelia.no

+47 905 31 025