Lønn, bonus eller annen form for ytre motivasjon fungerer som en forsterker av den indre motivasjonen – dersom belønningen brukes på riktig måte. Arbeidet skal engasjere i en grad som gjør at du ”glemmer tid og sted”. Dermed blir skillet mellom arbeid og fritid utydelig.

Det lille ekstra

Det er ingen tvil om at det er en indre drivkraft som gjør Marit Bjørgen til en ener i skisporet, eller Jo Nesbø så forrykende god til å skrive bøker. Mye ligger i hard trening, ski- og skriveteknikk men det ”lille ekstra”, henter de ut fra sin egen motivasjon – en indre drivkraft.

Det er ikke bare Bjørgen og Nesbø som benytter denne teknikken for å prestere optimalt. De fleste kunnskapsmedarbeidere presterer aller best når de er mest motiverte – når det er en indre drivkraft som ”trekker” dem mot målet. Det krever en god porsjon med nysgjerrighet for å være en fremragende forsker. Det samme gjelder for konsulenter av ulik art som skal komme frem til nye og gode løsninger for sine kunder. Alle motiveres på forskjellige måter. Som regel er det slik at jo viktigere målet er - jo mer det betyr - jo sterkere er motivasjonen og jo mer kraft, styrke og utholdenhet vil man oppleve på vei mot målet.

Kunnskapsmedarbeideren – et renessansemenneske

Å la seg drive til å gjøre en fremragende jobb ved hjelp av indre motivasjon er ingen nyhet. De store mesterne i renessansen benyttet denne teknikken fullt ut. De spesialiserte seg på ulike områder, og hentet inspirasjon fra hverandres fagfelt, for å bli bedre på sitt eget. De spesialiserte seg til fingerspissene i streben etter å få til noe fremragende. Det var særlig en lederskikkelse i renessansens gullalder som tok dette på alvor: Lorenzo de Medici. Han klarte å opprettholde fred i et ellers turbulent område. Han sto frem som en ”usynlig” leder som la til rette for vekst. Han var unik i sin måte å se talenter på. Han grunnla ”Det platonske Akademi”, der han inviterte inn storheter som Michelangelo, Leonardo da Vinci, Sandro Botticelli og Domenico Ghirlandaio for å bli inspirert av hverandre. Han fikk av sine samtidsborgere tilnavnet ”Il Magnifico”.

Det er ingenting som tyder på at medarbeidere i kunnskapsbedrifter er mer motiverte enn andre, viser en rapport utarbeidet av Rune Lines, professor i strategi ved Norges Handelshøyskole. Men det er ingen tvil om at det å ha motiverte medarbeidere har større betydning for resultatene i kunnskapsbedrifter enn for andre. I kunnskapsintensive organisasjoner må ansatte jobbe selvstendig. Dette krever større initiativ og engasjement, som igjen avhenger av mer lidenskap og tilfredsstillelse enn det ytre motivasjon kan by på. Kanskje er det mye å hente i renessansens filosofi. Er kunnskapsmedarbeidere renessansemennesker? Har ledere i kunnskapsbedrifter mye å lære av Lorenzo de Medici?

Følg din indre drivkraft

Noen er flinkere enn andre til å følge sin indre drivkraft. Mange av disse får til ekstraordinære ting. Med sine bestselgere om Harry Hole, er Jo Nesbø en av dem. Han kommer til Abelias jubileumskonferanse 15. juni. Du kan også være med å bli inspirert av Nesbø - en av Norges beste krimforfattere.

Kontaktperson Elin Backe Christophersen

ebc@abelia.no

+47 23 08 80 79