Det sier administrerende direktør Håkon Haugli i Abelia, NHOs forening for teknologi- og kunnskapsbedrifter.

Produktivitetskommisjonen ble oppnevnt av Regjeringen i februar 2014 for å fremme forslag som kan styrke produktivitet og vekstevne i norsk økonomi. I den første delrapporten som ble lagt frem i dag, har kommisjonen vurdert produktivitetsutviklingen og identifisert områder med særlige utfordringer.

(Saken fortsetter under videoen)

- Teknologi er den aller viktigste driverene for økt produktivitet, sier Haugli (Opptak og redigering: Hege Guttormsen)

- Mange av kommisjonens analyser og forslag til forbedringsområder er gode. Selv om kommisjonen trekker inn IKT på flere områder, mener vi fortsatt de undervurderer potensialet som ligger i digitalisering. Vi vil ikke kunne hente ut produktivitetsvekst i andre deler av samfunnet dersom IKT ikke blir løftet, sier Haugli.

Han viser til en rekke indikatorer som peker på viktigheten av IKT:

  • En analyse DAMVAD har gjort i Sverige viser at digitaliseringen i stor grad har drevet produktivitetsutviklingen de siste 20 årene. IKT stod for 32 prosent av den svenske produktivitetsutviklingen i perioden 1995–2005, og dette økte til 42 prosent i perioden 2006-2013.
  • Perspektivmeldingen fra 2013 trekker fram IKT som en vesentlig årsak til Norges sterke produktivitetsvekst på 1990-tallet.
  • Finansnæringen har siden 2000 hatt en produktivitetsvekst på 4,5 prosent, og regner selv med at digitalisering er viktigste drivkraft.
  • DnB har antydet at de trenger minst 6000 flere årsverk om de skulle levert dagens tjenester uten digitalisering.
  • Norske bedrifters evne til å ta i bruk ny teknologi trekkes frem som en forklaring på at Norge klatrer fire plasser til en 11. plass av totalt 148 land i World Economic Forums (WEF) årlige undersøkelse om konkurranseevne.

Les hele Abelias pressemelding her

Produktivitetskommisjonens egne nettsider

Kan spare inn mange tusen årsverk viser analyse fra abeliamedlem

- Rapporten er svært viktig for fremtidens verdiskaping, sier Terje Strøm, sjeføkonom og partner i NyAnalyse, som er medlem i Abelia. Omfanget er enormt stort, og derfor er det riktig med en høringsrunde slik Regjeringen går inn for.

- NyAnalyse har gjort utredninger for Difi og Boligmappa på samfunnsgevinster av digitalisering i det offentlige. Potensialet er absolutt tilstede, sier Strøm. Utvalget sier tydelig at velferdsteknologi kan bli langt viktigere i helse-Norge. Telenor og NyAnalyse har gjort et arbeid på dette som viser innsparing av mange tusen årsverk, hvis eldre kan bo hjemme lenger.

Det tyder på at digital infrastruktur kan være viktigere enn bare mer og mer veibygging, ifølge utvalgets kritikk av samferdselskostnader de siste årene, sier Strøm.

Les også: Dotcom – dot.konk – dot.comeback: Om rare kommisjoner, blogginnlegg i forkant av overleveringen av den første delrapporten. Skrevet av Terje Strøm.

Kontaktperson Håkon Haugli

hakon.haugli@abelia.no

+47 905 31 025