Abelia mener

«- Uavhengig av hvorvidt du har en turnusjobb eller du har en kontorjobb, er det å kunne styre sin egen arbeidshverdag et gode som etterlyses av medarbeidere, sier Chaffey.»

Fakta

Kunnskapsnæringen sysselsetter nærmere 500 000 medarbeidere, og er allerede en sentral del av norsk økonomi.

Abelia har etterlyst, på vegne av kunnskapsnæringen i Norge, at arbeidsmiljølovens arbeidstidskapittel ble forenklet slik at loven i større grad åpner for fleksibel arbeidstid. Alternativt at gruppen som er unntatt arbeidstidskapittelet, og som defineres som særlig uavhengige, utvides. Dette aviser arbeidsministeren i Stortingsmeldingen som ble lagt fram i dag.

- Uavhengig av hvorvidt du har en turnusjobb eller du har en kontorjobb, er det å kunne styre sin egen arbeidshverdag et gode som etterlyses av medarbeidere, sier Chaffey. - Arbeidsmiljøloven fungerer som en hemsko for kunnskapsbedrifter og er lite tilpasset behovene i det kunnskapsbaserte arbeidslivet, og bedrifter som konkurrerer i et globalt marked.

Reell likestilling

Norge har den høyeste sysselsettingen i verden blant kvinner. Når både menn og kvinner er representert i arbeidslivet, ofte i 100 %-stillinger, er fleksible ordninger en nødvendighet. – Å ikke kunne styre sin egen arbeidshverdag er hva som skaper utfordringer i logistikken for småbarnsforeldre, sier Chaffey. – Arbeidsministeren kunne bidratt til en reell likestilling gjennom å bidra til at familier kan ha en større fleksibilitet i arbeidslivet. I stedet velger hun å opprettholde et lovverk som er i utakt med det samfunnet det skal regulere, sier Chaffey.

Fakta om kunnskapsnæringen

Kunnskapsnæringen sysselsetter nærmere 500 000 medarbeidere, og er allerede en sentral del av norsk økonomi. Kunnskapsarbeidere kjenner seg ikke igjen i retorikken om det brutaliserte arbeidslivet. Medarbeiderne er veldig engasjerte i det de gjør, og vil ikke legges begrensninger på. De måles på resultater og ikke på tilstedeværelse. Arbeidstaker og arbeidsgiver er gjensidig avhengig av hverandre. Det lave sykefraværet i kunnskapsbedrifter er et tydelig bevis på dette. Abelia-bedrifter innenfor områdene forskning, undervisning og IKT har et legemeldt sykefravær på 2,9 % i 3. kvartal 2010, mens det legemeldte sykefraværet totalt for NHO-bedrifter ligger på 5,8 % i samme tidsperiode.