Arbeiderpartiets landsstyremøte varslet at partiet skal fremstå som et næringsparti. Satsing på forskning, utdanning og forenkling ble trukket frem som hovedsaker. – Dette er opplagt viktige saker, men ikke spesielt nytenkende eller ambisiøst, sier Tarje Bjørgum i Abelia. Ser vi til den andre siden av dammen ser vi en Obama som faktisk tar konsekvensen av at kunnskap har blitt viktigst for økonomien, og som bl.a. varsler nye grep for å beholde migranter og utenlandske studenter i USA.

Perspektivet som mangler

Norsk økonomi drives allerede av kunnskap og teknologi, og de fremtidige arbeidsplassene vil komme i kunnskapsbasert næringsliv. Regjeringen synes å mangle perspektiv på hvordan vi skal tiltrekke oss flere av dem vår voksende kompetanseindustri trenger. - Det er en myte at kompetent arbeidskraft vil til Norge, sier Tarje Bjørgum. - Selv med egne kvoter for utenlandske spesialister har kvotene aldri blitt fylt opp. Skal vi tiltrekke oss kompetent arbeidskraft må vi først gjøre det attraktivt å komme hit.

Belønnes for å forlate landet

Om lag 15000 utlendinger studerer i Norge. 25 pst av alle norske doktorgrader tas av utenlandske statsborgere, men flertallet reiser ut igjen etter endt eksamen. – Det rare er at vi belønner dem for å gjøre det, sier Bjørgum. Studenter får bl.a. ettergitt studielån for å dra, fordi deres opphold i Norge har vært sett på som bistand. Veldig mange av dem havner i våre konkurrentland i stedet. Slik utdanner vi studenter som senere vil konkurrere mot oss. Er det særlig smart, undrer Bjørgum.

Krever nytenkning

Denne måneden var kunnskapsbedrifter og kompetansemiljøer samlet til Kokepunktet, Abelias nye debattarena for arbeidsliv og kunnskapsøkonomi. Mange gode krefter jobber allerede for å tiltrekke talenter til Norge, men innsatsen er fragmentert. Abelia krever nå at politikken snus. Vi må selge Norge, ikke først og fremst som et eksotisk reisemål med vakker natur, men som et attraktivt sted å jobbe og lokalisere virksomhet i. Tenk om UD og Innovasjon Norge kunne gjort like mye for å selge Norge som et attraktivt sted å jobbe, som de gjør for å reklamere for Norge som turistland?

Gjennom Kokepunktet kom det frem en meny av ulike tiltak som kan gjøre situasjonen bedre, men samarbeid med myndighetene er nødvendig for å få det til. Bla. er det behov for flere internasjonale skoler og mer bruk av engelsk som arbeidsspråk, også i offentlig sektor. Også flere offensive tiltak må på plass, som for eksempel skatteinsentiver for utenlandske spesialister. Her ligger vi allerede bak land som Danmark, som allerede har innført denne type ordninger. På seminaret fikk deltakerne også inspirasjon fra Sally Khallash, ekspert på migrasjon fra Institutt for fremtidsforskning og Tine Horwitz, leder av det danske Consortium for Global Talent.
 

Kontaktperson Tarje Bjørgum

tarje.bjorgum@abelia.no

+47 922 94 842