Abelia inviterer til frokostmøte hvor Carsten Beck fra Institutt for fremtidsforskning vil innlede om de viktigste trendene for de neste 10 årene. Hvilke stormakter vil falme – og hvilke nye vil vise seg? Hvordan vil biomedisin påvirke våre liv og jobbene våre? Hvilke sosiale innovasjoner vil forandre vårt samfunn? Hvem kommer til å bestemme, hvem får suksess, og hvem taper?

Mange ting kan skje på 10 år – bare se tilbake på det siste ti-året. Instituttet for Fremtidsforskning vil på Abelias frokostmøte 25. januar presentere 10 tendenser som de mener blir viktige de neste 10 årene. Det blir god anledning til å stille spørsmål og reflektere over framtiden.

Kontaktperson Hilde Widerøe Wibe

hilde.wibe@abelia.no

+47 481 31 153