- Når vi møter politikere og andre beslutningstakere, er det for å fronte Abeliamedlemmers interesser og stille krav til de politiske beslutningene, sier kommunikasjonsdirektør i Abelia, Hilde Widerøe Wibe. Abelia ønsker at alle forhold skal ligge til rette for at kunnskapsnæringsliv skal ha gode forutsetninger for å være i Norge.

Arbeidsministeren er den første ministeren Abelia har møtt. Det var en svært positiv tone i møtet, sier Wibe. Vi fremmet  forslag til endringer i arbeidsmiljølovens arbeidstidskapittel om både kveldsarbeid og søndagsarbeid. Vi ga videre uttrykk for et behov for videre rammer for gjennomsnittsberegning av arbeidstid og et ønske om større lokal selvbestemmelse. Vi opplevde at ministeren var enig i vår argumentasjon, men at det er et lite stykke fra god vilje til faktisk handling. Vi fikk et inntrykk av at ministeren ønsker langsiktige løsninger som flere parter kan leve med, og han derfor ikke presser på for å få til raske endringer.  Vi fikk også anledning til å ta opp at arbeidsinnvandringspolitikken må gi mulighet for opphold på grunnlag av arbeid, også fra land utenfor EØS-området. Vi trenger enklere regler for å hente høykompetanse til Norge.

Her finner du notatet som ble levert arbeidsministeren på møtet

Kontaktperson Hilde Widerøe Wibe

hilde.wibe@abelia.no

+47 481 31 153