Mangfoldsprisen deles ut til en virksomhet som har utmerket seg for mangfold på arbeidsplassen. Formålet med prisen er å sette fokus på de gode eksemplene på mangfold i arbeidslivet, som kan gi kunnskap og inspirasjon til andre.

I SINTEF er det 19 prosent av de ansatte som ikke er født og oppvokst i Norge. Totalt 68 nasjoner er representert blant de ansatte. Noen av disse er: Vietnam, Palestina, Iran, Algerie, Marokko, Kenya, Zimbabwe, Bangladesh, Indonesia, Peru, Venezuela, Hviterussland, Polen og Tsjekkia. Abelia-bedriften rekrutterer høyt utdannet personell, uavhengig av etnisk og kulturell bakgrunn. Personer med innvandrerbakgrunn er representert i alle nivåer i organisasjonen.

En jury kårer vinneren ut fra flere kriterier, deriblant forankring av mangfoldsarbeidet i virksomheten, andel etniske minoriteter i bedriften og rekruttering. Juryen består av representanter for arbeidslivets parter, Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene (KIM) og NAV. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) er sekretariatet for prisen.

I sin begrunnelse skriver juryen at SINTEF er en virksomhet som er et godt eksempel for andre virksomheter på hvordan man kan tiltrekke seg høyt kvalifiserte søkere med innvandrerbakgrunn i Norge og fra utlandet. Den internasjonale konkurransen om talenter er stor, og norsk arbeidsliv trenger å lykkes med å rekruttere kompetanse. SINTEF er et eksempel på hvordan virksomheter kan lykkes med dette.

Saken er hentet fra NHOs nettsider.

Kontaktperson Tarje Bjørgum

tarje.bjorgum@abelia.no

+47 922 94 842