Abelia har utfordret byrådslederen i Bergen på innovasjon, teknologi og digitalisering. Dagen før valget forteller han om et stort potensial som de vil realisere.

Har du to konkrete tiltak for at Bergen kommune skal bli mer innovativ?

For det første ønsker Høyre å skape en 24/7-kommune, der innbyggerne i størst mulig grad kan henvende seg til kommunen via nettbaserte ordninger. Vi ønsker å innføre en utadrettet tjenesteavdeling i kommunen slik at innbyggere kun trenger å henvende seg ett sted når de oppsøker kommunens tjenester. For det andre skal Bergen satse stort på mulighetene som ligger i velferdsteknologi. En målrettet bruk av velferdsteknologi kan bidra til innovasjon, kostnadseffektivisering og bedre ressursutnyttelse i helse- og omsorgstjenesten. Dette er spesielt viktig når man ser på den store økningen av antall eldre i årene fremover. Tidligere i år bevilget vi 10 millioner kroner til prosjektet "Smart omsorg" innen velferdsteknologi og innovasjon i helse- og omsorgstjenestene. Dette skal utvides betraktelig i årene fremover. Noen av de løsningene vi satser på er mobile journalsystemer i hjemmetjenesten, elektroniske nøkler, GPS-sporing av demente, nye trygghetsalarmer og ulike former for sensorer som registrerer fall, varme og lignende.

Hvilken av kommunens tjenester er den første du vil digitalisere hvis du fortsetter som byrådsleder?

Systemet vi har for søknader til plan- og bygningssaker, selv om det er gjort mye bra på det de siste årene. Det har potensiale til å bli mer enhetlig, forenklet og enda mer brukervennlig. Her er det også gode initiativer på gang fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet som vi ser frem til å se resultatene av.

Hvilken teknologisk nyvinning eller innovativ løsning ønsker du at Bergen skal ha gjennomført innen 2019?

Regjeringen avslørte nylig at de skal se på mulighetene for å samlokalisere de store marine forskningsmiljøene i Bergen, samtidig som de økte bevilgningene til marin forskning betydelig. En virkelig suksess hadde vært om Bergen på grunn av den nye marine klyngen klarte å finne opp en ny og bedre løsning for bekjempelse av lakselus.

Hvilket terningkast vil du gi Bergen på digitalisering og innovasjon i dag? Og hvordan ser den terningen etter fire nye år med deg som byrådsleder?

Jeg vil gi Bergen terningkast 5. Både i 2011 og 2014 fikk Bergen prisen for beste eKommune, mens vi ble nr. 2 i 2010. Vi har en meget profesjonell og god IKT-avdeling, og er en aktiv part og pådriver i nasjonale IKT-samarbeid. Vi har gode IKT-løsninger for innbyggerne innen de fleste kommunale tjenestene. Samtidig kan vi fortsatt gjøre mer, og har potensiale til å bli bedre. Det er lett å bli skrytete, men etter fire nye år med Høyre i byråd tror jeg terningen går opp til 6. Vi skal bygge på det gode grunnlaget vi allerede har lagt, men skal løfte oss ytterligere gjennom arbeidet med en 24/7-kommune, storsatsingen på velferdsteknologi, og et enda bedre digitalt system for plan- og byggesaker.

Kontaktperson Mari Berdal Djupvik

mari.berdal.djupvik@abelia.no

+ 47 957 05 437