Abelia har utfordret byrådslederen i Oslo på innovasjon, teknologi og digitalisering. Dagen før valget forteller han at Oslo kommune skal nå innbyggere og næringsliv på de plattformene de selv foretrekker.

Har du to konkrete tiltak for at Oslo kommune skal bli mer innovativ?

Oslo skal være attraktiv for kunnskapsarbeidere, investeringer og nyetableringer. Dersom Oslo skal være godt rustet for fremtiden må næringslivet ha flest mulige ben å stå på, noe blant annet innovasjon bidrar til.

Vi skal drive kommunen effektivt og prioritere det viktigste først. Dette arbeider vi for hver dag, og derfor klarer vi oss godt uten eiendomsskatt i Oslo. Eksempelvis har vi nylig lansert en kraftig forenkling av kravspesifikasjoner for kommunens byggeoppdrag. Ved at 1430 krav blir til 360 kan vi, med et forsiktig anslag, regne med å spare rundt 300 millioner kroner i året. Fremover skal kommunen beskrive oppgaver eller behov som skal løses, og i mindre grad liste opp store mengder tekniske spesifikasjoner. Slik vil vi dra nytte av evnen til innovasjon hos leverandørene våre.

Kommunen må bli enda flinkere til å bruke innkjøpsmakten. Vi vil omstille kommunen fra å bestille bestemte produkter til å tenke: Hva er problemet vårt og hvordan kan det løses. I samarbeid med gründerfelleskapene vil vi finne mer treffsikre tiltak som hjelper ideene ut i markedet. Vi har allerede begynt med innovative innkjøp, noe som blant annet sikret DIFIs anskaffelsespris for innovasjon i 2014.

Hvilken av kommunens tjenester er den første du vil digitalisere hvis du fortsetter som byrådsleder?

100 nye digitale tjenester skal lanseres, 30 er allerede lansert, i tillegg til at Oslo kommunes nettside er blitt ny og tilpasset innbyggernes behov. Den viktigste digitaliseringen fremover blir arkivsystemene i kommunen. Å digitalisere saks-/arkivområdene er en forutsetning for den videre digitaliseringen av kommunen, for å sikre flere og bedre elektroniske tjenester til innbyggere og næringsliv, samt for at kommunen skal kunne hente ut gevinster av IT-prosjekter.

Hvilken teknologisk nyvinning eller innovativ løsning ønsker du at Oslo skal ha gjennomført innen 2019?

Oslo kommune skal nå innbyggere og næringsliv på de plattformene de selv foretrekker. I 2019 vil kommunens nye tiltak «innbyggerservice» gi Oslos innbyggere og næringsliv bistand til å benytte seg av alle våre elektroniske tjenester. Oslo kommunes nettsider vil fortsatt være godt tilpasset de nye teknologiske hjelpemidlene, slik at det er enkelt å finne frem til det man lurer på. Dersom man har behov for å diskutere noe nærmere med kommunen, kan man velge selv om man vil henvende seg via de tradisjonelle kanalene som brev og telefon, eller man kan chatte med kommunen f.eks. fra pc eller telefon.

Via «Min side» kan man enkelt søke om fornying av søknad hos NAV, avbestille planlagte besøk av hjemmetjenesten eller bestille time hos for eksempel helsestasjonen. Man vil få informasjon fra barnehagen eller skolen via internett eller en app, og man kan for eksempel betale piggdekkoblat via en annen app.

Bare innenfor eldreomsorg og velferdsteknologi vil byrådet satse 340 millioner kroner de neste årene. Vi vil utvikle velferdsteknologi- og tjenesteutvikling som kan støtte brukere, pårørende og tjenesteutøvere innenfor følgende områder: trygghets- og sikkerhetsteknologi, kompensasjons- og velværeteknologi, teknologi for sosial kontakt og for behandling og pleie. Kommunen skal tilrettelegge for å yte bedre tjenester og gjøre brukere/pasienter mer selvstendige. Vi ønsker blant annet å rulle ut elektroniske medisindispensere, elektroniske låssystemer og trygghetspakker til eldre i alle byens bydeler.

Hvilket terningkast vil du gi Oslo på digitalisering og innovasjon i dag? Og hvordan ser den terningen etter fire nye år med deg som byrådsleder?

Oslo har begynt omstillingen for å bli Norges beste e-kommune, men har enda et godt stykke igjen. Jeg mener dagens løsninger fortjener terningkast 4. Med de planene vi har lagt, det trykket kommunen nå har på digitalisering og de ambisjonene jeg har, er jeg overbevist om at vi om fire år kan forsvare terningkast 6.

Kontaktperson Mari Berdal Djupvik

mari.berdal.djupvik@abelia.no

+ 47 957 05 437