I den senere tid har en del tatt til orde for å si opp EØS-avtalen som ble inngått mellom EFTA og EU i 1992. Den umiddelbare konsekvensen vil være at Norge setter seg utenfor EUs marked med 500 millioner mennesker.

Abelia mener at det vil være avgjørende for norske kunnskapsbedrifter og forskningsmiljøer å ha tilgang på EU-markedet, samtidig som det ikke bare er plass for, men også behov for leverandører fra EU-land i Norge som bidrar med kompetanse.

EU-landene benytter rundt 20 prosent av BNP til offentlige anskaffelser. Mer enn 80 prosent av norsk eksport går til land i EU og disse sto for over 70 prosent av alle utenlandske direkteinvesteringer til Norge i 2013. Norske utdannings- og forskningsinstitusjoner mottok i 2013 496 millioner kr i tilskudd fra EU, samtidig som mer enn 15.000 norske studerer i EU-land.

Formålet med EØS-avtalen er å styrke handelen og de økonomiske forbindelsene mellom landene. Det gjøres gjennom at alle følger samme regler og har like konkurransevilkår. Avtalen bygger på "de fire friheter" dvs. fri varehandel over landegrensene, fri bevegelighet for arbeidstakere, fri adgang for borgere i ett land til å yte tjenester i et annet, og fri bevegelse av kapital. Men samarbeidet omfatter også klima, forskning og utdanning, kultur og sosiale spørsmål.

For å overleve som enkeltbedrift, bransje eller næring er innovasjon avgjørende. Med det høyeste kostnadsnivået i Europa må Norge være ledende på de beste ideene. Innovative løsninger er ikke bare viktig for å dekke det offentliges behov, men etterspørselen etter slike løsninger kan være avgjørende for konkurransekraften til leverandørene. Professor Clayton M. Christensen ved Harvard University betegner det som "innovatørens dilemma" å legge for stor vekt på kundens nåværende behov og for liten vekt på å forberede fremtidig etterspørsel. Det vil uunngåelig lede til at selskapene kommer på etterskudd i utviklingen.

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner uttalte i en innovasjonsdebatt på Stortinget at: "Innovasjon skjer sjelden bare i én virksomhet eller i én sektor. Innovasjon oppstår i samspillet mellom mennesker med ulik kunnskap og erfaring, mellom ulike sektorer, mellom fagmiljøer, mellom ulike bransjer i næringslivet, og mellom offentlig og privat sektor."

Innovasjon kjenner ingen landegrenser og norsk forskning og innovasjon kan ikke beskyttes av barrierer og konkurransehindringer. Peer Gynt lærte at man skal være seg selv, men at trollene er seg selv nok.

Dette innlegget sto på trykk i VG torsdag 20. august.

 

Kontaktperson Tore Frellumstad

tore.frellumstad@abelia.no

+47 23 08 80 92