Om Erik Brandt/Høyskolen Campus Kristiania

«Erik Brandt er 43 år og har jobbet med privat utdanning i snart 20 år. Han har jobbet som lærer, studieleder, rektor og er nå direktør. Han representerer Høyskolen Campus Kristiania (HCK), som driver skolene Markedshøyskolen, NKS Nettstudier, Norges Kreative Fagskole og Norges Helsehøyskole. HCK er en selveiende stiftelse med historie tilbake til 1914 - men også en innovativ og fremoverlent organisasjon med ambisiøse planer for fremtiden.»

Du sa ja til Abelia

- Bedriftene som evner å ta i bruk ny teknologi og anvende dette på nye måter, vil lykkes i fremtiden. Abelia har en solid rolle som en dynamo for denne type bedrifter i Norge, en rolle jeg håper vi kan styrke ytterligere fremover.  Jeg håper jeg har noe å bidra med i styret med min bakgrunn fra kunnskapsledelse og utdanning, og at jeg i tillegg får kunnskap fra andre bransjer som jeg kan utnytte i min rolle på HCK, forteller Erik Brandt.

Google University?

- Mange snakker om en såkalt "disruptive change" innen høyere utdanning. Et eksempel er fremveksten av Massive Open Online Courses (MOOC). Slike kurs gjør utdanninger fra ledende internasjonale prestisjeuniversiteter tilgjengelig for alle som har nettilgang. Kursene er foreløpig gratis. Et annet eksempel er store internasjonale selskaper som Google og Apple, som nå posisjonerer seg innenfor utdanning. Ser vi et Google University om noen år? Det blir spennende å se hvordan vi i Norge håndterer disse endringene, svarer Erik Brandt når vi spør om forandringsbildet innen utdanning.

Sømløs overgang mellom akademia og praksisfelt

Nevn noen saker du skulle ønske blir tema i valgkampen.
- Det blir viktig å se med nye øyne på høyere utdanning i Norge. Mitt ideal er et system hvor det er sømløse overganger mellom arbeidsliv, akademisk og mer praktisk utdanning. Videre bør barrieren for å ta i bruk ny teknologi senkes. Og så bør det etableres enkle løsninger for studenter som skal inn og ut av landet. Og til sist: Norge må bygge opp solide fagmiljøer som kan tiltrekke seg de beste hodene fra andre land, slik f.eks. USA og England har lykkes med, sier Brandt.

Nødvendig å tenke nytt om internasjonal konkurranse

Avslutningsvis: Hvordan vil kunnskapssamfunnet endre seg fremover?
- Det har skjedd større teknologiske og samfunnsmessige endringer de siste 20 årene enn det sannsynligvis har skjedd i hele verdenshistorien tilsammen. Hele verden er knyttet sammen gjennom internett. Dette gir enorme muligheter til å dele i formasjon og kunnskap. Dermed skapes helt nye arenaer for nye, spennende løsninger på tvers av landegrenser. Dermed blir kunnskapsdeling et nøkkelord fremover. Svaret på internasjonal konkurranse er ikke handelshindringer. Vi må heller ekspandere til nye markeder gjennom å ta i bruk ny teknologi og legge til rette for innovasjon.

Her finner du en oversikt over hele styret

Les intervju med Lilliann M. Sund som også er nytt styremedlem i Abelia