Sittende ordfører Rita Ottervik (Ap)

Har du to konkrete tiltak for at Trondheim kommune skal bli mer innovativ?

For det første skal Trondheim være en arena for gründere i oppstartsfasen. Når de er klare for å teste ut produktene sine, skal kommunen være på tilbudssiden som arena for utprøving. Derfor har Arbeiderpartiet tatt initiativ til et kommunalt fond for offentlig forskning og utvikling, og derfor ønsker vi at Trondheim kommune skal være en universitetskommune for helseteknologi. For det andre må kommunen være en ambassadør som legger til rette for innovasjon. Vi skal bidra til at Innovasjonssenteret blir realisert i Trondheim, og vi må bidra til å markedsføre suksesshistoriene.

Hvilken av kommunens tjenester er den første du vil digitalisere hvis du fortsetter som ordfører?

Det er mange helsetjenester som kan dra nytte av teknologiske nyvinninger, uten at det er snakk om å erstatte menneskene som jobber innen sektoren. Helseteknologi handler om å gjøre livet enklere for de som arbeider innen pleie- og omsorg, og skape mer selvstendighet og frihet for de med behov for assistanse. Vi hører stadig mer om ”Internet of Things” og smartere hjem. Ved hjelp av slike tjenester kan for eksempel eldre bo lenger hjemme, få lettere tilgang til underholdning/aktiviteter og bedre kommunisere med familie og venner.

Hvilken teknologisk nyvinning eller innovativ løsning ønsker du at Trondheim skal ha gjennomført innen 2019?

I 2019 ønsker jeg at Trondheim har tatt et skritt videre når det gjelder å ta i bruk ny teknologi for å bli enda mer klimavennlig. Jeg ønsker at helseteknologien har gjort hverdagen mer effektiv for de ansatte i pleie og omsorg – og livene til de eldre tryggere og bedre. Konkret tror jeg vi har tatt et stort skritt i retning av en tryggere medisinhåndtering i eldreomsorgen.

Hvilket terningkast vil du gi Trondheim på digitalisering og innovasjon i dag? Og hvordan er det etter fire år med deg som ordfører?

Trondheim ligger langt framme gjennom et tett samarbeid med teknologimiljøene i byen, men vi kan strekke oss lengre. Jeg vil si terningkast 4 nå – 5 om fire år.

Ordførerkandidat Yngve Brox (H)

Har du to konkrete tiltak for at Trondheim kommune skal bli mer innovativ?

For det første skal vi legge mer vekt på innovasjon i kommunens innkjøp. Trondheim bør ta mål av seg til å bli ledende innen innovative offentlige anskaffelser. Vi kjøper hvert år tjenester og produkter fra næringslivet for om lag tre milliarder kroner. Ny teknologi og smarte løsninger kan effektivisere arbeidsprosesser, forbedre tjenestetilbudet for brukerne og skape nye markeder og næringsutvikling for norske bedrifter. For det andre skal vi lære av private og ideelle. Høyre vil ha mer mangfold med flere private og ideelle aktører innen omsorgssektoren. Disse gjør ofte ting på en annerledes måte og vi kan utvikle en læringskultur hvor kommunale, private og ideelle lærer fra hverandre. Da Høyre styrte åpnet vi for anbud på to sykehjem. Disse drev annerledes og fikk meget gode resultater på bruker- og ansatt-tilfredshet, men da Ap kom til makta kastet de dessverre disse ut av kommunen.

Hvilken av kommunens tjenester er den første du vil digitalisere som ordfører?

Trondheim bør utarbeide en felles informasjons- og tjenesteportal for plan- og byggesaker etter mønster av Stavanger. Dette gir innbyggerne i kommunen mulighet til å følge sin egen byggemelding på nett. Oslo kommune vil bruke 500 millioner kroner på å digitalisere byggesakstjenester i perioden 2015 – 2018. Digital teknologi gir nye muligheter for innbyggernes medvirkning på kommunale beslutningsprosesser og for kommunal informasjon. Dette har Høyre i Trondheim jobbet for i mange år.

Hvilken teknologisk nyvinning eller innovativ løsning ønsker du at Trondheim skal ha gjennomført innen 2019?

Trondheim har alle forutsetninger for å løse både klimautfordringer og medisinske gåter også i fremtiden. Byens viktigste jobb er å bidra til suksess for NTNU, SINTEF, Marintek og våre øvrige flaggskip innen forskning og høyere utdanning. At disse lykkes er også viktig for kreativiteten i næringsliv og offentlig sektor i hele regionen. Politikerne kan imidlertid ikke peke ut hvilke nyskapinger som kommer ut av institusjonene eller spin-off-bedrifter i fremtiden. Full integrering av NTNU og realisering av Ocean Space Center (havromforskning) er de konkrete prosjektene av nasjonal betydning vi jobber for nå. Trondheim kommune og byen bør stille opp som et levende laboratorium som samarbeider om forskningsprosjekter og prøver ut ny kunnskap og teknologi.

Hvilket terningkast vil du gi Trondheim på digitalisering og innovasjon i dag? Og hvordan er det etter fire år med deg som ordfører?

Trondheim gjør det helt greit på digitalisering i dag (terningkast 4), men er dårligere på innovasjon fordi vi ikke slipper til private aktører med andre løsninger (terningkast 3). Vår ambisjon bør være å legge til rette for innovasjon i verdensklasse. Til det har vi alle forutsetninger. Men det tar tid å snu ei stor skute. Etter fire år bør vi likevel kunne se en femmer.

Kontaktperson Mari Berdal Djupvik

mari.berdal.djupvik@abelia.no

+ 47 957 05 437