Gisle Mariani Mardal, leder for Norwegian Fashion Institute, var på konferansen tidligere denne uken i anledning Svanemerkets 25-års-jubileum.

– Det var særlig hyggelig å være vitne til at Vivikes fikk lisens til Svanemerket for en av sine kolleksjoner. Det er den første norske motekjeden som noensinne har fått denne lisensen, sier Mardal.

Videre vil jeg trekke frem forsker og førstelektor II fra BI som snakket om grønn vekst og ny historie. Han sa blant annet at det å korrigere for Vestens ressurssløsing er det 21. århundrets største forretningsmulighet. Dette er et budskap som er relevant for mange bransjer – også motebransjen, sier Mardal, fordi vi ser et skifte i norsk økonomi med fallet i oljeprisene. Vi ser at forbrukerne i større grad ønsker seg lokale produkter, de bryr seg om miljøet og hater søppel, sier han. Dette åpner opp for helt nye forretningsmodeller i motebransjen og en vitalisering av våre egne råvarer.

Les mer om Svanemerkets 25-års-jubileum på deres egne nettsider

Kontaktperson Gisle Mariani Mardal

gisle.m.mardal@abelia.no

+47 480 95 146