Moods of Norway, Helly Hansen og Pierre Robert Group har vist vei for en hel skare av norske designere og produsenter.

Den yrende aktiviteten kommer frem i en ny rapport som Handelshøyskolen BI og Menon presenterte onsdag.

- Rapporten viser at pilene peker oppover for kategorien design, under kreative næringene, sier Gisle Mardal, talsperson for design og merkevarebedrifter i Abelia.

Han er fornøyd med at rapporten for første gang gir et representativt bilde for den voksende næringen.

- Vi i Abelia har hjulpet til med å identifisere en rekke aktører og bransjer som tidligere ikke var med i undersøkelsen, forteller Mardal.

Design-kategorien dekker nå visuell og grafisk kommunikasjonsdesign, klesdesign, klesproduksjon, smykkeproduksjon og interiør-virksomhet, i tillegg til håndplukkede grossistvirksomhet og butikker med klær og tekstiler.

Kun i startgropa

Designnæringen vokser i rapporten med 44 prosent i perioden 2008-2014. Det er åtte prosentpoeng mer enn snittet for fastlandsøkonomien.

Likevel forventer Mardal enda bedre utvikling i årene som kommer.

- Det var først i 2014 at norsk klesdesign virkelig fikk et løft. Årets resultater gir masse oppmuntring til å jobbe hardt videre. Allerede neste år vet vi at resultatene vil heve seg betydelig, sier Mardal.

Han poengterer at arbeidet med å profesjonalisere norsk design på klesområdet først begynte i 2009. Han mener å se lignende utviklingstrekk i andre design-segmenter.

Totalt bidrar design-næringen samlet til 4,2 milliarder kroner i verdiskaping for Norge. Det er mer enn bidrag til den samlede norske musikk og filmbransjen.

Behov for næringsutvikling

For virkelig å vise frem kraften som ligger i design som kommersiell næringsvirksomhet, går Abelia nå sammen med bla DOGA for å skape et barometer som viser hvor viktig de kommersielle, kreative næringene er for Norge.

- De politiske diskusjonene i Norge handler altfor ofte om bevilgninger for å skape et tilbud, ikke om hvordan design og kreative næringer skaper verdier for samfunnet, sier Mardal.

Dagens rapport bidrar dermed ikke til en debatt om hvordan de kreative næringene kan bidra til omstilling av Norge. Men det er en bekreftelse på designnæringens betydning for nasjonal verdiskapning.

- Design og kreative prosesser vil være avgjørende for at Norge lykkes på en rekke nye områder som vi i dag ikke tradisjonelt forbinder med helse, enten det gjelder redesign av sykehuskøer, nye skipsbroer eller som et element i ledelsesfaget, poengterer Mardal.