Med etableringen av superdepartementet for blant annet IT gir regjeringen et tydelig signal på at blant annet effektivisering og modernisering av offentlig sektor gjennom økt bruk av IT er et satsingsområde. Abelia vil følge spent med på Chaffey sitt nye ansvarsfelt, og har store forhåpninger til at hans arbeid vil bære frukter.

- Det er 12 år siden Paul Chaffey ble ansatt for å etablere en helt ny arbeidsgiver- og interesseorganisasjon for kunnskaps- og teknologibedrifter i Norge. Hans bidrag for å bygge Abelia til å bli en premissleverandør og møteplass for det kunnskapsbaserte næringslivet, er uvurderlig.  Han vil bli savnet i Abelia. Slik vi kjenner ham er vi samtidig trygge på at han vil være en konstruktiv og solid bidragsyter til gjennomføringen av regjeringens politikk, sier styreleder i Abelia Ragnar Kårhus.

- Jeg er heldig som har fått lov til å ha denne rollen så lenge. Det har vært en fantastisk reise sammen med noen veldig kompetente og veldig entusiastiske medarbeidere. Men nå når det dukket opp en spennende mulighet til å bidra til at den nye regjeringen lykkes med noen av sine viktigste prosjekter kunne jeg ikke si nei. Og jeg er helt trygg på at Abelias styre, ledelse og medarbeidere vil klare å løfte organisasjonen videre til enda bedre resultater etter at jeg slutter, sier Paul Chaffey.

Paul Chaffey har ikke bedt om permisjon fra Abelia og vil ikke ha noen bindinger til Abelia eller NHO fremover.
Abelia vil raskt sette i gang prosessen med å finne Chaffey sin etterfølger. I mellomtiden vil direktør for næringspolitikk og nestleder i Abelia Inge Jan Henjesand fungere i hans sted.

Se listen over statsråder og statssekretærer på regjeringens nettsider

Kontaktperson Hilde Widerøe Wibe

hilde.wibe@abelia.no

+47 481 31 153