Grunnlaget for en næringsklynge for motedesign i Osloregionen har blitt jobbet frem over flere år. Moteklyngen Norwegian Fashion Hub fikk offisiell Arena-status i juni 2014, og det reelle arbeidet starter i januar 2015. Arena-statusen innebærer bidrag av kompetanse og driftsmidler til å utvikle en sterk næringsklynge som vil kunne ivareta medlemsbedriftenes felles behov. – Det er utrolig gledelig å kunne lansere moteklyngen Norwegian Fashion Hub. Mange mennesker har bidratt til at det nå er utviklet en struktur for å jobbe på tvers for å gi skaperne av unikt, norsk motedesign det ekstra løftet de fortjener, sier Linda Refvik, prosjektleder i Norwegian Fashion Hub.

4 fokusområder

Moteklyngens formål handler om at norsk motedesign skal bli en seriøs, bærekraftig og verdiskapende næring i Norge. Klyngeprosjektet skal bidra til å styrke utviklingen av en motedesignbransje med hovedsete i Osloregionen. Formålet på sikt er at norsk motedesign skal bli en internasjonalt anerkjent merkevare. Norwegian Fashion Hubs arbeid vil fokusere på 4 områder: markedsføring og posisjonering, kompetanseutvikling, kapitaltilgang og internasjonalisering. – Unike designbedrifter som Epilogue, Norwegian Rain, FWSS og Tom Wood er alle virksomheter i strålende vekst, men som i felleskap har sett at ved å jobbe mer sammen om noen områder, så vil det enkelte selskap oppnå enda bedre vilkår. Ambisjonen er jo ikke mindre enn ønske om å gå fra en million til en milliardindustri, sier Refvik.

Internasjonal interesse

– Vi har lenge sett til våre motekollegaer i Sverige og Danmark, og hvordan disse landene har utviklet sin motebransje og vokst kraftig på 90- og 2000-tallet. Vi er overbevist om at det nå er den norske motebransjens tur. Dette får vi også stadig oftere internasjonal bekreftelse på, nå senest i Shanghai, Kina. 5 norske designere presenterte sine konsepter til stor interesse for spennende kommersielle aktører i en av verdens største og progressive byer, sier Refvik.

Om Norwegian Fashion Hub

Norwegian Fashion Hub skal bidra til at norsk motedesign blir en internasjonalt anerkjent merkevare. Målet er å skape en arena både fysisk og virtuell som motor for utvikling av motedesign som næring. Prosjektet har sin forankring i forskning og utvikling, blant designbedrifter og aktører tilsluttet motebransjen.

Om Arena-programmet

Arena-programmet tilbyr finansiell og faglig støtte til langsiktig utvikling av regionale næringsmiljøer. Formålet er å stimulere til økt innovasjon og styrket konkurranseevne i miljøene. Prosjekter i programmet skal være basert på samspill og samarbeid mellom næringsaktører, FoU- og utdanningsaktører, og offentlige utviklingsaktører. Utgangspunktet skal være et klart uttrykt potensial for økt verdiskaping. Prosjektene skal være solid forankret hos de ledende bedriftene i miljøet. Arena-programmet eies av Innovasjon Norge, Norges forskningsråd og SIVA med Innovasjon Norge som hovedansvarlig for gjennomføring av programmet.

Saken er henter fra NFIs nettsider

Kontaktperson Gisle Mariani Mardal

gisle.m.mardal@abelia.no

+47 480 95 146