Fakta om vitensentrene:

Vitensentrene er populærvitenskapelige opplevelses- og læringssentre for naturvitenskap, teknologi og matematikk. Publikum skal lære naturvitenskapelige og tekniske prinsipper gjennom interaktive eksperimenter.

- Abelia er en forening for kunnskaps- og teknologibedrifter, og dermed et naturlig valg for oss, siden vi har medlemmer som skal skape interesse for, og kunnskap om, matematikk, naturvitenskap og teknologi, sier Tove Marienborg som er styreleder i Vitensenterforeningen og direktør ved Nordnorsk vitensenter i Tromsø.

De regionale vitensentre i Norge, og teller i dag ni sentre fra Tromsø i nord til Arendal i sør. Foreningens jobb er å fremme kunnskap om hva vitensentre er og hvorfor vi trenger dem. Vitensenterforeningen er også et organ for samarbeid mellom vitensentrene, og arrangerer både administrative møter og faglige seminarer.

- For foreningen er det viktigst å vise at vitensentrene er en forsterkning og supplement til utdanningssystemet, og et sentralt element innen realfagssatsingen i Norge. Vi ønsker å vise at virkemiddelet er her, og med en økt driftsstøtte fra staten vil vi kunne nå mange flere, sier Marienborg.

Hun sier at det er mange utfordringer å ta tak i:

- Det er gledelig at myndighetene øker antall undervisningstimer i naturfag på mellomtrinnet. Vi ligger imidlertid så langt etter land det er naturlig å sammenligne oss med, at det er behov for en ytterligere opptrapping – spesielt på ungdomstrinnet. I tillegg må det i mye større grad fokuseres på teknologi i skolen slik at vi får en økt teknologiforståelse blant barn og unge, sier Marienborg.

Administrerende direktør Håkon Haugli i Abelia synes det er veldig hyggelig å ønske vitensentrene velkommen.

- De gjør en svært viktig jobb med å inspirere til nysgjerrighet hos barn og kjempe for realfagenes posisjon. Dette er nødvendig for at Norge skal kunne hevde seg internasjonalt som kunnskapsnasjon, sier Haugli.

Abelias medlemsportefølje omfatter bedrifter og organisasjoner innen IKT, konsulentvirksomhet, forskning, utdanning, innovasjonsselskaper, merkevare/design og ideelle virksomhet. Totalt har Abelia over 1700 medlemmer med til sammen nesten 43.000 årsverk.

- Medlemsmassen favner bredt. De har til felles at de er kunnskapsbedrifter som vil være sentrale i omstillingen som det norske samfunnet står overfor de neste årene. Mange av våre medlemmer utvikler også kunnskap, tjenester og produkter som kan bli norske vekst- og eksportnæringer, sier Haugli.

Kontaktperson Steinar Q. Andersen

steinar@abelia.no

+ 47 906 71 341