Henjesand har fungert som administrerende direktør i Abelia etter at Paul Chaffey ble utnevnt som statssekretær i oktober 2013. Tidligere var Henjesand direktør for næringspolitikk i Abelia.  Han vil tiltre sin rolle som rektor 1. august 2014.

Styret på Handelshøyskolen BI er meget fornøyd med at Henjesand takket ja,  etter at en enstemmig nominasjonskomité hadde lagt frem sin innstilling.  Styreleder Terje Venold har følgende ord å si om den nye rektoren:

- Inge Jan Henjesand har relevant ledererfaring både fra akademia og NHO-systemet. I tillegg har han gode nettverk innen næringsliv og det norske forsknings- og utdanningssystemet. I Henjesand mener Styret at BI vil få en samlende person som vil bygge videre på BIs gode utvikling og resultater i årene fremover.

- Jeg ser veldig frem til å fatt på arbeidet som ny rektor over sommeren. Gjennom de siste årene har BI oppnådd fantastiske resultater både akademisk og markedsmessig, noe jeg ser frem til å videreutvikle sammen med alle BIs dyktige ansatte og studenter, sier Inge Jan.

Vil savne Abelia

Henjesand selv er meget begeistret over å gå tilbake til Akademia, men sier også at han vil savne gode kolleger og arbeidsoppgaver i Abelia.

- Det er klart jeg også vil savne Abelia som arbeidssted, og særlig deres viktige arbeid som drivkraft for kunnskapssamfunnet. Heldigvis er BI medlem av Abelia, slik at jeg skal sørge for at BI fortsetter å være et aktivt og engasjert medlem i foreningen, avslutter Henjesand.