NHO Female Future er et lederutviklingsprogram for kvinnelige talenter som bedriften ser potensialet i og ønsker å satse på.

Styrker og svakheter som leder

Bjørg Kari Paulsen, avdelingsleder i Apeland, har deltatt på Female Future, og mener dette er et godt faglig program i ledelse og styrekompetanse. – Jeg satte særlig pris på den delen av lederprogrammet som gjorde det tydeligere for meg hva mine styrker og svakheter som leder er, og hvordan jeg kan bruke disse for å oppnå best mulig resultater for bedriften, medarbeiderne mine og meg selv, sier Paulsen.

Videre var det nyttig å møte svært dyktige kursdeltakere med ulike erfaringer, men likevel mange av de samme utfordringene. – Å kunne diskutere jobbrelaterte problemstillinger med noen som ønsker å hjelpe meg, men som har en mer profesjonell tilnærming til det enn venner og familie, er verdifullt, sier Paulsen.

Programmet legger til rette for at bedriftene kan videreutvikle nøkkelmedarbeideres talent og ressurser, og jobbe langsiktig for å få flere kvinner i ledelse og styrene.

I år kjører vi Female Future i tre regioner, Østlandet, Midt-Norge og Vestlandet. Søknadsfristen for alle tre regioner er 25. august.

Kort om NHO Female Future
Deltakere i NHO Female Future går gjennom et krevende program som utfordrer dem på temaene ledelse, retorikk, nettverksbygging, egenutvikling og synliggjøring. Programmet inkluderer eget kurs i styrearbeid som blant annet gir kompetanse på aksjeloven.

Programmet går over ett år, og er åpent for bedrifter og virksomheter som ønsker å jobbe aktivt for å øke kvinneandelen i ledelsen og styrene i bedriftene. Det er bedriftene som blir rekruttert inn i programmet.

Deltakerne skal velges ut av bedriftens ledelse, og hver bedrift har mulighet til å søke med inntil to deltagere per år. Når bedriften har valgt ut sin(e) kandidat(er), er det kandidaten selv som søker om opptak i programmet.

For mer informasjon om hvordan du kan søke, se NHOs nettsider

Har du spørsmål om Female Future, kan du kontakte Kristina Jullum Hagen på e-post: kristina.jullum.hagen@nho.no eller Tlf: 23 08 81 34.