Hva blir det viktigste for deg i din nye rolle som næringspolitisk direktør i Abelia?

Jeg vil si at min nye rolle er todelt, sier Wibe. På den ene siden handler det om å utvikle Abelia til å bli en næringspolitisk partner for våre medlemmer. Vi skal til en hver tid være oppdatert på hva som er viktigst for våre medlemmer, og det danner grunnlaget for vår kontinuerlige politikkutvikling.

På den andre siden skal vi ha tett dialog med det politiske miljøet for å sikre gjennomslag for de viktige sakene.

Les også: Abelia rigges for fremtiden

Hilde startet friskt allerede første dag i ny jobb. Da var det rett på møte med kunnskapsministeren. Dagen etter var det møte med næringsministeren og en statssekretær i helse- og omsorgsdepartementet.

Les saken fra møtet med kunnskapsministeren her

Les saken fra møtet med næringsministeren her

Videre så holder vi nå på med å planlegge programmet for to arrangementer vi skal ha i Arendalsuka. Arendalsuka er en politisk møteplass, og Abelia er der 12. og 13. august.

Kan du si noe om Abelias viktigste næringspolitiske kampsaker?

- Slik vi opplever det, er de viktigste sakene tilgang på kompetanse, der det er spesielt kritisk for IT-kompetanse. Det er i dag vi må skape fremtidens næringsliv. En annen viktig sak er gode virkemidler for innovasjon. Vi er opptatt av hva som kan utløse mer innovasjon. For å utløse mer innovasjon, må innovasjonsselskapene brukes aktivt, sier Wibe. Så blir det viktig å se på ytterligere internasjonalisering av forskning. Vi ser på hvordan forskningsinstitutter kan få gode virkemidler for å delta i EU-forskningen. Og sist, men ikke minst: Nå som privatskoleloven skal revideres vil vi være en aktiv aktør i å utforme en ny lov. Dessuten vil vi følge nøye med på arbeidet med revideringen av arbeidsmiljøloven, sier Wibe, som gleder seg til aktiv politisk høst!

Å skape mening

I tillegg til ny rolle som næringspolitisk direktør, har Wibe også gitt ut en bok om ledelse. - Utgangspunktet for boken var Glede-kursene som Abelia har arrangert i en periode, sier Wibe. Jeg har bygget på dette, og laget en refleksjonsbok, da det er selve refleksjonen som er essensiell i læring. Boken er ikke ferdig før du selv er medforfatter, sier Wibe.

Her kan du lese mer om boken – Å skape mening

Helt til slutt ønsker hun alle en riktig god sommer!

Kontaktperson Hilde Widerøe Wibe

hilde.wibe@abelia.no

+47 481 31 153