Hvorfor blir IPR og patent-, varemerke- og designbeskyttelse stadig viktigere?

- Kampen om å ligge i forkant av neste utviklingstrinn blir stadig hardere, sier daglig leder i Onsagers, Lars-Fredrik Urang. Høyt tempo og utstrakt bruk at open source i utviklingsprosjekter gjør ambisjonene om å få «eie» flere typer teknologi relativt lav. Vi kan likevel se at IT- og teknologibransjen internasjonalt står for 19 av de 20 største patentsøkerne. Vi ser også i Norge at denne bransjen står for en stor del av dagens innovasjon. Dette gjenspeiles dessverre ikke i norske patentbeskyttelser, og bransjen har fortsatt en lang vei å gå når det gjelder beskyttelse av immaterielle verdier. Selv om utviklingsraten er høy med tilsvarende kort levetid på løsningene, er det mye å vinne på en godt gjennomtenkt IP-strategi. - Kan du ta eierskap til din utvikling vil du samtidig skape verdier i ditt selskap som du ikke hadde tidligere, sier Urang.

Typiske problemstillinger vi møter i kunnskapsbedrifter:

  • Kombinasjonen av «mekanikk og teknikk» øker, såkalt konvergerende teknologi, i utviklingsprosjekter. Det er viktig å ha klart for seg hvem som eier teknologien som utvikles når flere aktører samarbeider.
  • Innen IT og Telekom gir den raske teknologiske utviklingen korte produktsykluser, hvilket igjen stiller høye krav til rask inntjening, og dermed økt skepsis til store utviklingsprosjekter. Dersom man har en klar IP-strategi kan man lettere skaffe midler og forsvare investeringene.
  • Du satser på noe du mener er en unik ide, men har problemer med å skaffe investorer til å satse på ideen. Kanskje kan du få denne ideen patentert, og da vil det bli lettere å få investorene med seg ettersom ideen har blitt en rettighet og risikoen redusert.

Hva kan man risikere dersom man ikke tar IPR på alvor?

- I utgangspunktet har Onsagers har valgt å fokuser på muligheten IPR skaper i motsetning til skremselspropaganda. Det ligger jo i navnet at i kunnskapsbedrifter er det kunnskapen som er den reelle verdien, sier Urang. Dersom man ikke sikrer kunnskapene i form av IPR har bedriften ingen reell verdi på papiret, og «alt» kan gå tapt.

Hvilke bedrifter er denne avtalen særlig aktuell for?

Avtalen er aktuell for alle bedrifter i kunnskapsintensive bransjer, hvor IPR-beskyttelse allerede er eller bør være en del av hverdagen, sier Urang. I bedrifter som har fokus på innovasjon og teknologiutvikling er det forskningen og utviklingen som ofte utgjør den største verdien i selskapet, og dette blir spesielt synlig dersom virksomheten skal omsettes.

Spesielt bedrifter som ønsker å tiltrekke seg investorer, som utvikler nye løsninger selv, som samarbeider med andre om teknologiutvikling og innovasjon vil kunne tjene på å rådføre seg med noen som jobber med målrettet IPR innenfor sin bransje. I Onsagers har vi derfor egne bransjeteam som kan bistå med en kombinasjon av teknisk og juridisk ekspertise, og vi kjenner viktigheten av å holde tritt med det høye tempoet flere av bedriftene opererer med.

Les mer og få en bransjeoversikt her

Les mer om hva denne medlemsfordelen betyr for deg og din bedrift her

Kontaktperson Lise Strøno Bruusgaard

lise@abelia.no

+ 47 991 05 279