- Det var svært stor interesse for stillingen og vi har gjennomført en grundig prosess. Vi har sett etter en person med bred operativ og strategisk kommunikasjonserfaring.  Steinar kombinerer journalist- og redaktørbakgrunn med erfaring som kommunikasjonssjef/-direktør i Legemiddelindustrien (LMI), Veterinærinstituttet og Bredbåndsfabrikken. Jeg opplever at han har alt som skal til for å videreutvikle Abelias kommunikasjonsstrategi og sikre gjennomslag og synlighet for Abelia og våre medlemsbedrifter, sier administrerende direktør Håkon Haugli.

- Dette er en kommunikasjonsutfordring det var lett å la seg lokke av, sier Steinar Q. Andersen.

- Abelia er en helt sentral aktør under NHO-paraplyen. I et stadig mer internasjonalt marked er det mange innsatsfaktorer Norge ikke kan konkurrere på, men vi har svært gode forutsetninger innenfor kompetanse og teknologi. Det politiske arbeidet i Abelia handler derfor ikke bare om medlemsbedriftenes rammevilkår i dag, men også om Norges fremtidige konkurranseevne. I et slikt perspektiv er det helt vesentlig at vi kan skape gode rammer for å drive innovasjon og næringsutvikling.

- Norge overfor store utfordringer, og kunnskap og teknologi vil være avgjørende for å møte disse, sier Haugli. Skal Abelia oppnå resultater, må vi både skape forståelse for utfordringene og på en god måte få frem at våre medlemsbedrifter gir avgjørende bidrag i utviklingen av kunnskapssamfunnet og har behov for gode rammebetingelser. Kommunikasjon er et helt avgjørende verktøy for Abelia, og som kommunikasjonsdirektør får Andersen et helhetlig – operativt og strategisk – ansvar. Vi gleder oss til å ønske han velkommen i Abelia, avslutter Haugli.

Kontaktperson Håkon Haugli

hakon.haugli@abelia.no

+47 905 31 025