Er du student, lærer, arbeidstaker, leder, bedriftseier eller entreprenør?? Er du interessert i hva vi skal leve av i Norge i framtida og hva slags kompetanse vi trenger mer av? Da vil vi ha din hjelp!

Skills Strategy-prosjektet er et samarbeid mellom OECD, Arbeidsdepartementet, Finansdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet, Kunnskapsdepartementet og Nærings- og handelsdepartementet og partene i arbeidslivet om hva som er kompetanseutfordringene i Norge og hvordan vi kan ta tak i dem.

Si hva du mener og sett av et par minutter til å svare på spørreundersøkelsen på Kunnskapsdepartementets sider.

Kontaktperson Knut Erik Beyer-Arnesen

knut.erik.beyer-arnesen@abelia.no

+47 932 42 138