- Vi ser at en borgerlig regjering, uansett sammensetning, vil føre en politikk for en mer fleksibel arbeidsmiljølov. For næringslivet er de rigide reglene i arbeidstidsbegrensningene en av de største hindringene for rasjonell drift og tilrettelegging for å rekruttere og holde på arbeidstakere som ikke passer i et "A4-format", fortsetter Wibe.

Høyt ambisjonsnivå

Både en borgerlig og en rødgrønn regjering har politikk innenfor innovasjon, forskning og utdanning som lover godt for vår næring. Alle partier uttrykker mer ambisiøse mål enn det som er status per i dag. Innrettingen på politikken vil være annerledes, men det er jo positivt at ambisjonsnivået er høyt.

Her finner du sammenligningen i sin helhet

Her kan du lese saken som ble skrevet i E24

Kontaktperson Hilde Widerøe Wibe

hilde.wibe@abelia.no

+47 481 31 153