Dagens kommunegrenser er både til hinder for utvikling av robuste kunnskapsmiljøer i kommunene og for helhetlig utvikling av større bo- og arbeidsregioner.  Abelia er glade for regjeringens tydelige signal om behov for endringer i dagens kommunestruktur.

- Velfungerende kommuner og bærekraftige bo- og arbeidsregioner er avgjørende forutsetninger for utvikling av fremtidens kunnskapsbaserte næringsliv, sier Haugli.

Den foreslåtte økningen i veksttilskuddet fra 60 til 340 millioner legger samtidig grunnlag for bedre by- og stedsutvikling i vekstkommunene.

- Å utvikle kommunen til et attraktivt sted å leve og drive næringsvirksomhet, må være et hovedmål i alle norske kommuner, mener Haugli.  Å la vekstkommunene beholde en større del av sine skatteinntekter er en god start og et viktig signal om at regjeringen tar kommunenes utfordringer på alvor.

Kommunene har en viktig tilretteleggerrolle. Studier av globale kunnskapsintensive næringer som informasjonsteknologi og bioteknologi og studier av kunnskapsintensive regioner som Silicon Valley og Boston viser at forskning og innovasjon er en viktig drivkraft. Men gode ideer er ikke nok. Kunnskapsbasert næringsliv er også avhengig av faktorer kommunene har ansvar for: Velfungerende kollektivtransport, gode barnehager og skoler, bærekraftige og attraktive lokalsamfunn.

Abelia har klare forventninger til kommunene om hvordan de økte veksttilskuddene bør brukes:

  • Kommunen må ta en aktiv rolle for å fremme samarbeid mellom utdannings-, forsknings- og innovasjonsmiljøer og eksisterende næringsliv.
  • Bærekraftig byutvikling: Satse på infrastruktur, som kollektivtransport, gang- og sykkelveier, og utvikle helhetlige og attraktive bo- og arbeidsområder.
  • Styrke tiltak som gjør kommunen attraktiv for et mangfold av arbeidstakere og næringsdrivende.

Kontaktperson Håkon Haugli

hakon.haugli@abelia.no

+47 905 31 025