Abelias årlige omstillingskonferanse har kanskje aldri vært mer aktuell enn i år. Over 30.000 arbeidsplasser har forsvunnet i oljenæringen. Samtidig snur digitale krefter stadig flere bransjer på hodet.

Stadig flere bedrifter opplever at de må snu seg rundt. I flere tilfeller innebærer det at man kontinuerlig oppbemanner og nedbemanner tilnærmet på samme tid.

Under årets omstillingskonferanse kommer Lasse Lund fra IFE for å fortelle om hvordan de opplevde å miste et viktig marked over natta etter atomulykken i Japan i 2011, mens et annet marked åpnet seg og krevde betydelig oppbemanning.

Hvorfor måtte dere nedbemanne og oppbemanne på samme tid?

Nedbemanningene var primært knyttet til følgene av kjernekraftulykken i Fukushima i Japan i 2011. IFEs nukleære virksomhet i Halden hadde flere store virksomheter i Japan som kunde og dette markedet ble borte «over natten» som en konsekvens av ulykken.

Oppbemanningen skyldes at IFE fikk ansvaret for produksjonen av legemiddelet Xofigo for Bayer Pharma på verdensbasis.

Hvilke utfordringer ga dette?

Hovedutfordringen var å koordinere og administrere to helt ulike prosesser ifht. å bemanne opp disse to prosjektene og at vi skulle inn på et marked (produksjon av medisiner) som var relativt ukjent for oss med tanke på arbeidskraften og rekrutteringen av denne.

Hva er avgjørende for å lykkes med å gjøre dette samtidig?

1)Klart definerte mål med utpekte ansvarlige for de ulike delene av prosessen og med

2) en styringsgruppe med tydelige definerte rammer som gir handlingsrom og

3) involver juridiske eksperter fra starten av.

Har prosessen dere har vært igjennom nå lært deg noe som gjør at du vil handle annerledes en annen gang?

Vi gjennomførte kanskje for mange møter med de tillitsvalgte med for lite definerte mål med møtene.

Dersom jeg skulle kunne ønske noe annerledes var det å slippe to parallelle prosesser. Hovedendringen ville være å bruke mer tid på forankringen i ledergruppen.

Forøvrig vil det kun være snakk om justeringer neste gang. Vi brukte mye tid på forberedelsene (kanskje for mye) som medførte at mange av problemstillingene var kjente når de oppstod.

Hør mer av Lasse Lunds historie - og få praktiske råd om omstilling fra I tillegg vil Abelias advokater Lillan Norseng og Hege Nordgård på Abelias omstillingskonferanse!