Hege Skryseth er Group Executive Vice President i Kongsberg Gruppen. Hun er del av selskapets toppledelse, tiltrer styremøtene i Kongsberg Gruppen og leder konsernets fellesfunksjoner. Skryseth er styremedlem i Abelia, samt i Norconsult og Dagens Næringsliv.

Skryseth setter stor pris på å bli valgt inn i NHO-styret. - NHO har en sentral rolle i norsk samfunnsliv, og en posisjon som vil bli ytterligere viktig i tiden fremover mot et stadig mer kompetansedrevet arbeidsliv og samfunn, sier hun.

Skryseth har mer enn 10 års erfaring som toppleder i IT-næringen. Hun har vært administrerende direktør i Microsoft Norge (2009-13) og i Geogroup AS (2004-09). I tillegg har hun sittet i flere regjeringsoppnevnte utvalg for blant annet nasjonal IT-strategi og et inkluderende arbeidsliv.

Abelias administrerende direktør Håkon Haugli er glad for at Abelia fortsetter å være representert i NHOs styre. - Jeg vil gjerne gratulere Skryseth med innstillingen. NHOs styre er en viktig arena for utvikling av politikk og rammebetingelser for norsk næringsliv, sier han.

Norge står foran store utfordringer, påpeker Abelia-sjefen. - Vi vet kompetanse og teknologi vil bli avgjørende i omstillingen av norsk næringsliv. Gjennom sine mange år som toppleder i ulike teknologibedrifter har Skryseth en unik erfaring å trekke veksler på, avslutter Haugli.
 

Kontaktperson Håkon Haugli

hakon.haugli@abelia.no

+47 905 31 025