Slik ser et automatisk vareplukklager ut
Slik ser et automatisk vareplukklager ut

Hva betyr regjeringens forslag om momsfritak for dere?

- Det er viktig å poengtere at det handler om MOMS og ikke toll. Vi blir mer konkurransedyktig i Sverige og Danmark fra vårt lager i Sandefjord, enn vi vil være i vårt hjemland Norge. Vi er på forbrukerens side, og opptatt av å konkurrere på like vilkår. Vi har ambisiøse planer for framtiden og skal bli Nordens største shoppingsenter. Våre utbyggingsplaner av nytt logistikksenter i Sandefjord til 200 – 300 millioner er stoppet. Vi må ha forutsigbare rammebetingelser når vi investerer for 20 – 30 år fram i tid, sier Vinje.  Regjerings forslag vil også bety tap av arbeidsplasser og momsproveny.

Stemmer forslaget med det som ble skrevet i regjeringserklæringen for ett år siden?

Ordlyden er forskjellig. I regjeringserklæringen står det at regjeringen ønsker «å heve grensen for tollfri import». I forslag til statsbudsjett for 2015 står det at regjeringen ønsker å øke den «avgiftsfrie grensen» fra kr 200 til kr 500.

Kan du fortelle litt om Zalando som får støtte fra den tyske staten?

Zalando, som er en av Europas største netthandelsaktører, har fått betydelig støtte av den tyske staten og et flertall tyske delstater. Totalt skal det beløpe seg til cirka 35 millioner EURO de siste årene. Zalando fikk etableringsstøtte for sitt nye logistikksentrum i Erfurt på 22,4 millioner EURO.

Les også: Zalando får miljonstöd från den tyska staten

Kontaktperson Mari Berdal Djupvik

mari.berdal.djupvik@abelia.no

+ 47 957 05 437