Fashion FORWARD er et kunnskapsarrangement for mote og relaterte kreative bransjer. I år er det tredje gang Norwegian Fashion Institute, (NFI), arrangerer Fashion FORWARD. I år er også Abelia medarrangør for først gang. – Vi henter inn internasjonale foredragsholdere som er godt kjent. I år kommer blant andre Stefan Siegel som er hjerne bak "Not just a label", sier Mardal. Når vi har fått tak i en internasjonal kapasitet som Siegel er, er det ekstra hyggelig at han også skal bruke en dag på Kunsthøyskolen i Oslo. – Han er en inspirasjonskilde for mange i den kreative bransjen, sier Mardal.

Internasjonal oppmerksomhet

- Vi merker at det er en økning i oppmerksomheten norske moteselskaper får fra verden rundt oss. Skal du lykkes internasjonalt, er det viktig å være oppmerksom på de riktige tingene, sier Mardal. Hvordan bør man jobbe for å nå ut? Hvem lykkes og hvorfor lykkes de, er spørsmål som vi er opptatt av å besvare. I denne sammenheng er det også interessant å se at den nye undersøkelsen Insight - Creative and Diverse: Ranking Global Cities rangerer Oslo som nr 3 over verdens "kuleste" byer, sier Mardal.

Skandinavia står sammen

Det er en ny Skandinavisk design bølge ute. Etterspørsel etter nordisk design er noe vi på utnytte til vår fordel. NFI er med i Nordic Fashion Assosiation. Her jobber vi særlig for to ting: 1) Posisjonere nordisk mote. 2) Gå i bresjen for en grønn omstillingsprosess i moteproduksjonen. Dette samarbeidet heter NICE – Nordic inititative clean and ethical. Dette vil være en plattform som er viktig for norske moteskapere som ønsker å nå ut i verden, sier Mardal.

Norwegian fashion hub

I februar 2014 skal aktører i norsk motebransje samles på DogA. Vi ønsker å skape et miljø rundt en hub der det er viktig for moteaktørene å være. Tanken er at DogA skal huse visninger, workshops, arrangementer og sosiale møteplasser. – Vi har fått midler fra regionalt innovasjonsprogram for å starte opp dette arbeidet, og NFI setter med dette i gang å tydeliggjøre grobunnen for motebransjen, sier Mardal, som også ønsker internasjonal oppmerksomhet rundt satsingen. I huben kommer internasjonalisering til å være et viktig tema. - Digitale løsninger for å kommunisere med motebransjen i resten av verden blir spesielt interessant, sier Mardal.

Fashion FORWARD 2013

Arrangementet 15. oktober er for folk som jobber i mote- og kreative næringer. Foredragsholderne som kommer snakker på et generelt grunnlag om hvordan man driver business på en god måte i dag. Her kan det være mye å ta med seg for mange, sier Mardal.

For mer informasjon, program og påmelding, se Oslo Innovation Weeks nettsider.

Kontaktperson Gisle Mariani Mardal

gisle.m.mardal@abelia.no

+47 480 95 146