Regjeringen har uttrykt ambisjoner om å bidra til realiseringen av kunnskapssamfunnet. Abelia støtter denne ambisjonen fullt ut. BIs forskningsarbeid "Et kunnskapsbasert Norge" viser at satsing på kunnskap vil være avgjørende for næringsutvikling, vekst og velferd i fremtiden. Abelias innspill er en oppfordring til regjeringen om å ta noen første viktige skritt mot kunnskapssamfunnet i statsbudsjettet for 2015.

Direktør i Abelia, Håkon Haugli, er spent på fremleggelsen av det Abelia karakteriserer som regjeringens viktigste budsjett.

Abelia har store forventninger til statsbudsjettet som legges frem i morgen. Regjeringens prioriteringer må gjenspeile den uttalte ambisjonen om å realisere kunnskapssamfunnet. Det betyr mer til forskning, flere studieplasser innen teknologi og en tydelig satsing på virkemidler for å bygge opp nye norske vekstnæringer, sier Haugli. 

- Vi vil også følge nøye med på om det kommer forslag om endringer i skattesystemet  som vil bidra til næringsutvikling og et grønt skifte. Fornying av offentlig sektor er et annet viktig stikkord. Særlig innen helse- og omsorg er kunnskap og teknologi en viktig del av løsningen, avslutter Abeliasjefen. 

Abelias innspill til statsbudsjettet for 2015.

For å sikre morgensdagens IT kompetanse mener Abelia at regjeringen bør:

  • Øke antall studieplasser innenfor informatikk ved de sentrale universitetene med minst 25 % innen 2015 og 50 % innen 2018.  Estimert kostnad for dette er 35 millioner i 2015.
  • Styrke IKT i lærerutdanningen, samt investere i flere digitale læremidler. Estimert kostnad for den foreslåtte prøveordningen er 10 millioner kroner i 2015.

Les mer om dette forslaget her.

For å satse på fremtidens forskning mener Abelia at regjeringen bør:

  • Gi norske forskningsinstitutter mulighet til å øke sin deltakelse i Horisont 2020 med 50 % i forhold EUs 7.rammeprogram for forskning (FP7). Estimert kostnad for dette, gjennom å øke Stim-EU, er 350 mill. kr i året. Det vil fullfinansiere prosjektene basert på kostpris (Forskningsrådssatser).

Les mer om dette forslaget her.

For å utvikle nye vekstbedrifter mener Abelia at regjeringen bør:

  • Etablere en pre-såkornordning, - en offentlig matchingsordning for private investeringer i pre-såkornfasen, med oppside (call option) for investorene. Estimert kostnad er 500 mill. kr/år.

Les mer om dette forslaget her.


Abelias frokostmøte 9. oktober 2015.

Etter at statsbudsjettet er lagt frem inviterer Abelia medlemmer og andre interesserte til et frokostmøte på Næringslivets hus. Her vil administrerende direktør i Abelia, Håkon Haugli, dele sine vurderinger av hva budsjettet vil bety for kunnskapsnæringen. I tillegg kommer stortingsrepresentantene Jette Christensen fra AP, og Henrik Asheim fra Høyre for å diskuterere budsjettet med oss. De vil dele sine favoritter, samt hva de mener burde vært prioritert annerledes.

Mer info og påmelding til arrangementet finnes her. 

Kontaktperson Mari Berdal Djupvik

mari.berdal.djupvik@abelia.no

+ 47 957 05 437