Abelia vokser i Østfold

Det skjer noe i Østfold om dagen. Fylket har en meget god utvikling av nye kreative næringer og innovative bedrifter. De gamle industribyene utvikles i retning av å bli en grobunn for de kunnskapsintensive og vekstfremmende yrkesgruppene. Byutvikling, næringsutvikling, utdanning og offentlig sektor designes for å se fremover, tenke nytt og innovativ. Og mange vil være medlem i Abelia. 33 pst vekst i antall medlemsbedrifter i år, og snart 1000 årsverk er gode nyheter både for Abelia, og for regionen som helhet. En slik samfunnsutvikling er positivt både for dagens og fremtidens østfoldinger, men ikke minst for Østfold som merkevare. Dette kan bidra til en spennende vekst for fylket, og Abelia gleder seg til følge utviklingen.

Earthtree Media og Fredrikstad næringsforening 

Earthtree Media er et kreativt multimediaselskap som designer og utvikler barne-TV for å lære barn å tegne. Mange foreldre og barn kjenner nok igjen Øisteins blyant fra NRK Super, og nå skal også arabiske barn lære å tegne med Øistein. Earthtree har sikret seg en god distribusjonsavtale med den arabiske TV-kanalen Al Jazeera. Abelia gratulerer og ønsker Øistein, hans blyant og alle de andre i Earthtree velkommen som medlemmer i Abelia og NHO.

Fredrikstad næringsforening ble også nylig medlem av Abelia. Foreningen skal sørge for økt verdiskapning og næringsøkonomisk utvikling i Fredrikstad og nedre Glomma-region gjennom bred samhandling mellom bedrifter og offentlige myndigheter. Et viktig og verdig arbeid for et Abelia medlem.

Kontaktperson Mari Berdal Djupvik

mari.berdal.djupvik@abelia.no

+ 47 957 05 437