I Aftenposten onsdag utfordret klima- og miljøminister Tine Sundtoft norske bedrifter til å bidra i det grønne skiftet. Hun etterlyser et næringsliv som vil satse på lavutslippsløsninger og grønn teknologi.  Hennes etterfølger Vidar Helgesen og hans regjeringskolleger sitter med viktige nøkler til å få dette til.

Norsk næringsliv er godt posisjonert. Vi har næringsorienterte forskningsmiljøer, internasjonalt ledende teknologimiljøer og stort potensial for overføring av kunnskap og teknologi fra olje- og gassnæringen. Med riktig koordinering kan Norge bli globalt ledende på miljøteknologiske løsninger som hjelper andre land i det grønne skiftet - samtidig som vi bygger egne vekstnæringer.  

Staten sitter med viktige verktøy for å få dette til, og Sundtoft tenker helt rett rundt et samarbeid om forskning, utvikling, innovasjonsvirkemidler og etablering av pilotanlegg, der det offentlige er med på å dele kostnader og risiko.

Gjennom offentlige anskaffelser kan staten etterspørre innovative og bærekraftige løsninger som både reduserer utslipp og legger grunnlag for næringsutvikling. Gjennom brede programmer som miljøteknologiordningen og teknologioverføring, kan staten gjøre nødvendige investeringer i virksomheter som vil gripe de nye mulighetene.

Næringslivet er del av løsningen på klimautfordringen. Mange norske teknologi- og kunnskapsbedriftene er allerede lysegrønne, noen er dypgrønne. Det er et godt utgangspunkt for å utvikle lavutslippsløsninger som kan skape flere norske kunnskapsarbeidsplasser og løse nasjonale utfordringer – samtidig som de gir bidrag til eksportinntekter og reduserte utslipp. Norsk næringsliv tar utfordringen.

"En redigert versjon av dette innlegget stod på trykk i Aftenposten 23.12.15."