Norwegian Fashion Hub (NFH) fikk sitt navn i et forprosjekt i 2012. En rekke av motebransjens aktører har deltatt i arbeidet, som har resultert i en strategi for etablering og utvikling av et knutepunkt for den norske motebransjen. Prosjektet eies av Gisle Mariani Mardal i Norwegian Fashion Institute (NFI), Abelia og prosjektledes av Nye og Kloke Hoder.

Fra million- til milliardindustri

Designbedrifter som Epilogue, Norwgian Rain og FWSS er blant aktørene som ønsker en samlet motebransje.

–Når vi nå mottar anerkjennelse gjennom Arena-tildelingen muliggjør det å ta motebransjen ett skritt videre. Norges motemiljø har så mange strålende eksempler å vise til, og samlet er bransjen klar for et enda større gjennombrudd nasjonalt og internasjonalt. Ambisjonene er derfor at mote-Norge går fra en million- til milliardindustri, sier Gisle Mariani Mardal.

Norsk motebransjes tiår

Arena-tildelingen åpner for økonomisk tilskudd på 2 millioner i året over 3-5 år. Norwegian Fashion Hub vil jobbe for å etablerere både et fysisk og digitalt møtested for bransjen. Programmer for kompetanseheving, internasjonalisering og innovasjon er også blant prosjektene som skal finansieres av Arena-midlene.

­–Våre motekollegaer i Sverige og Danmark hadde sin bransjeutvikling på 90-tallet. Nå er det vår tur. Vi er inne i den norske motebransjens tiår, sier Mariani Mardal.

Om Norwegian Fashion Hub

Norwegian Fashion Hub skal bidra til at norsk motedesign blir en internasjonalt anerkjent merkevare. Målet er å skape en arena både fysisk og virtuell som motor for utvikling av motedesign som næring. Prosjektet har sin forankring i forskning og utvikling, blant designbedrifter og aktører tilsluttet motebransjen.

Om Arena-programmet

Arena-programmet tilbyr finansiell og faglig støtte til langsiktig utvikling av regionale næringsmiljøer. Formålet er å stimulere til økt innovasjon og styrket konkurranseevne i miljøene. Prosjekter i programmet skal være basert på samspill og samarbeid mellom næringsaktører, FoU- ,utdanningsaktører og offentlige utviklingsaktører. Utgangspunktet skal være et klart uttrykt potensial for økt verdiskaping. Prosjektene skal være solid forankret hos de ledende bedriftene i miljøet. Arena-programmet eies av Innovasjon Norge, Norges forskningsråd og SIVA med Innovasjon Norge som hovedansvarlig for gjennomføring av programmet.

Satser på flere viktige klynger

- Det er svært gledelig at det er tverrpolitisk enighet om økt satsing på å utvikle kunnskapsbaserte klynger i Norge, både innen etablert og nytt næringsliv. Abelia gratulerer de nye klyngene som alle legger ned en stor jobb for å utvikle norsk næringsliv mot 2064, sier Abeliasjef Håkon Haugli.

Les også: Klyngeløft for velferdsteknologi og maritimt.

Kontaktperson Gisle Mariani Mardal

gisle.m.mardal@abelia.no

+47 480 95 146