-  Styret har funnet at Alexandra Bech Gjørv er den beste til å lede SINTEF inn i en ny tid. Hun har god kjennskap til SINTEF, bred industriell og internasjonal erfaring og personlige egenskaper som vil bidra til å løfte SINTEF videre. Styret oppfatter hennes samfunnsengasjement og gode vurderingsevne som en styrke for SINTEF, og vi er svært glad for at hun har takket ja til stillingen, sier styreleder Rasmus Sunde i SINTEF i en pressemelding i dag. 

Alexandra Bech Gjørv har bred lederbakgrunn fra Norge og USA etter 17 år i Hydro og Statoil, blant annet som direktør for ny energi med ansvar for satsinger innen vind-, sol- og bioenergi samt hydrogen, karbonfangst og venturevirksomhet. 

Bech Gjørv sier i en pressemelding at hun ser frem til å utvikle SINTEF videre. 

- SINTEFs kunnskaper og innovasjonsevne er av stor betydning for en god utvikling av norsk næringsliv og offentlig sektor i en krevende tid. Å få anledning til å lede så mange dyktige mennesker i målrettet arbeid sammen med NTNU og andre partnere, står for meg som en fantastisk mulighet til å bidra. For å lykkes med dette må vi fortsette å markere SINTEF sterkt på en internasjonal arena, sier Bech Gjørv. 

Velkommen til Abelia

Administrerende direktør Håkon Haugli, er meget fornøyd med å få Bech Gjørv inn som medlem i Abeliafamilien; 

Jeg vil gratulere Alexandra Bech Gjørv med en av Norges aller mest spennende lederstillinger og SINTEF med ny konsernsjef. Jeg er veldig glad for at Alexandra vektlegger Norges behov for å innovasjon, og er overbevist om at hun med sin brede bakgrunn fra industri- og kunnskapsbedrifter og sterke samfunnsengasjement vil være en sentral stemme i den kanskje aller viktigste debatten fremover, den om Norges vei videre, sier Haugli. 

Abelia ser frem til å utvikle et samarbeid med den nye konsernsjefen i tråd med vårt gode forhold til SINTEFs organisasjon for øvrig. SINTEF er viktig samfunnsaktør og et av våre aller største medlemmer. SINTEFs oppdrag – å utvikle samfunnet gjennom forskning og innovasjon, og å bidra til verdiskaping og løsninger for vår tids store samfunnsutfordringer – er viktigere enn noensinne. 

- Jeg vil også benytte anledningen til å takke Unni Steinsmo for godt og nært samarbeid med Abelia gjennom mange år og ønske henne alt godt videre, avslutter Haugli. 

Les hele pressemeldingen fra SINTEF her

Kontaktperson Håkon Haugli

hakon.haugli@abelia.no

+47 905 31 025