- Samtidig som dette hjelper flere bedrifter i den første fasen er det et klart behov for tiltak som mobiliserer økt privat risikokapital og hjelper flere gjennom "dødens dal", sier Haugli.

Regjeringen øker etableringsstøtten til nye bedrifter gjennom 30 ekstra millioner fordelt likt mellom Innovasjon Norges etablerertilskudd og Forskningsrådets FORNY2020-program. - Vi forventer nå at regjeringen følger opp budsjettforliket om at det skal vurderes en egen såkornfondordning for TTO/inkubatorer i forbindelse med statsbudsjettet for 2015, sier Haugli. I dag lanserer Abelia og Foreningen for innovasjonsselskaper (FIN) en løsning som gjør at regjeringen kan realisere denne ambisjonen. Vi foreslår en Pre-såkornordning der det etableres en offentlig matchingsordning for private investeringer i tidlig fase med en ramme på 500 mill. kr/år. Det vil skape kunnskapsbasert nytt næringsliv som vi kan leve av i framtida.

- Vi savner imidlertid at regjering leverer på sine tidligere løfter om økt satsing på forskning, sier Haugli.  Spesielt internasjonalt forsknings- og innovasjonssamarbeid er avgjørende for å lære av de beste – og bli bedre. Abelia forventer at regjeringen innfrir sterkere i statsbudsjettet for 2015. Skal regjeringen oppnå målsettingen om at 3 prosent av BNP skal gå til forskning må de offentlige forskningsbevilgningene økes med 1 milliard årlig. Et viktig tiltak er økte rammer til STIM-EU slik at norske forskningsinstitutter fortsatt får mulighet til å delta og involvere norske bedrifter i EUs rammeprogram for forskning og innovasjon og dermed også øke returen av den norske kontingenten.

Mer om pre-såkornordningen

- Kombinasjonen av en moderne inkubator med risikokapital tilført av erfarne gründere har vist seg potent i blant annet USA og Israel, og Oslotech's Founder's Fund er Norges svar på dette. Med en offentlig matchingsordning i pre-såkornfasen vil slike initiativer kunne investere i dobbelt så mange selskaper fremover og bidra til økt vekst i nytt og kunnskapsintensivt næringsliv, sier Daniel Ras-Vidal, daglig leder i FIN.

Se også Hauglis kommentarer i Computerworld

Kontaktperson Hilde Widerøe Wibe

hilde.wibe@abelia.no

+47 481 31 153