Næringslivet konkurrerer i stadig større grad på grunnlag av kunnskap og kompetanse. Raskere utvikling av ny teknologi, internasjonalisering av forskning og næringsliv og digitalisering på alle samfunnsområder øker behovet for rettighetshåndtering. Der det er verdier er det også pirater. Med økende verdi av immaterielle rettigheter øker også omfanget av piratkopiering, varemerkeforfalskning og ren industrispionasje.

Sammenlignet med utviklingen internasjonalt ligger norsk næringsliv på et lavt nivå når det gjelder registrering av immaterielle rettigheter. Tallet på søknader i Norge utvikler seg heller ikke i takt med søknadsutviklingen internasjonalt. 

Rådet skal gi innspill til ledelsen i Patentstyret. Det består av 7 personer med stor kunnskap om immaterielle rettigheter og verdier og med en spesiell interesse for innovasjon. Medlemmene representerer viktige interessegrupper som norsk industri, næringslivsorganisasjoner, patentfullmektiger og jurister, innovasjonsmiljøer og universiteter.

Les mer om Rådet på Patentstyrets nettsider

Kontaktperson Håkon Haugli

hakon.haugli@abelia.no

+47 905 31 025