Stadig flere konsulentselskaper velger Abelia. Nesten hele kommunikasjonsbransjen har meldt seg inn, og nå er flere rådgivende ingeniørvirksomheter på vei inn med Norconsult som sist innmeldte.

- Abelia er en stor og dynamisk organisasjon med et sterkt og spennende kompetansemiljø, og derfor ville jeg begynne å jobbe her, sier Frellumstad. - Abelia har lyktes i å bygge opp en betydelig organisasjon i løpet av de siste 10 årene som arbeider for bedre rammevilkår for kunnskapsbedrifter. Abelia er den viktigste arenaen og nettverket for kunnskapsbedrifter i Norge.

Det viktigste er å gjøre Norge attraktivt for kunnskapsbedrifter

- Vi erfarer at mange av problemstillingene som kunnskaps- og teknologibedrifter, inkludert konsulentvirksomheter møter, er av relativt lik karakter, sier Paul Chaffey, administrerende direktør i Abelia. - Vi er den eneste næringslivsorganisasjonen som primært er opptatt av kunnskapsperspektivet og samler medlemmene rundt et overordnet budskap om at det viktigste er å gjøre Norge mer attraktivt for kunnskapsbedrifter og kunnskapsarbeidere, på tvers av bransjer og bedriftstyper.

- Abelia skal bli den viktigste organisasjonen for konsulentbransjen. Med Frellumstad på laget styrker vi oss vesentlig innen rådgivning og påvirkning i saker konsulentbransjen er opptatt av, som offentlig innkjøpspolitikk, infrastrukturutbygging, rammevilkår for innovasjon i bygg og anleggssektoren og smart grønn vekst, sier Chaffey.

For konsulentvirksomheter fungerer også arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser som en hemsko i en hektisk hverdag. Lovverket er lite tilpasset behovene i det kunnskapsbaserte arbeidslivet og bedrifter som konkurrerer i et globalt marked. Abelia jobber derfor politisk for å forenkle lovverket slik at loven i større grad åpner for fleksibel arbeidstid.

Om konsulentmarkedet

I følge Abelias rapport: "Konsulentbransjen - en forutsetning for et kunnskapsbasert Norge", sysselsatte konsulentbransjen godt over 70 000 personer i 2010. Dette utgjør ca. 3 prosent av den totale sysselsettingen i Norge. Bransjen omsatte for 120 milliarder i samme tidsrom. Konsulentbransjen hadde i 2010 en samlet verdiskaping på nærmere 60 milliarder: Størst verdiskaping hadde konsulenter innen teknologisk rådgiving og IT-rådgiving. Sammen med rådgivere innenfor bygg- og anlegg utgjør disse tre segmentene over 80 prosent av verdiskapingen i konsulentbransjen.

Noen hevder at konsulent er et negativ ladet ord, men i en undersøkelse foretatt av Abelia i samarbeid med Konsulentguiden i mai 2012 er kjøpere av konsulenttjenester innenfor bedriftsrådgivning fornøyde med de tjenestene de kjøper. 93 prosent av innkjøperne har et godt eller meget godt inntrykk av selskapet, mens 7 prosent har et middels godt inntrykk av selskapet de har benyttet.

Kontaktperson Hilde Widerøe Wibe

hilde.wibe@abelia.no

+47 481 31 153