Abelia har i denne anledningen avholdt og deltatt på et knippe spennende arrangementer. Uken begynte med seminaret "Campagin for Wool Norge", et arrangement i samråd med Norwegian Fashion, Norilia, Norsk Kulturråd og Abelia. Temaet for Ulldagen var design, håndverk og mote, og betydningen av råvarer for innovasjon.

Les mer om Ulldagen på Norwegian Fashion Institutes nettsider

Innovasjonspolitisk rådgiver og daglig leder i Foreningen for Innovasjonsbedrifter i Norge (FIN) deltok i panelet på tankesmien Civitas frokostmøte. Temaet var hva Norge kan lære av Israel når det gjelder innovasjon.

Les også: Daniel Ras-Vidals kommentar hos E24

Næringspolitisk direktør Hilde Widerøe Wibe var på Teknakonferansen, hvor hun holdt et innlegg samt deltok i en debatt om hvilke politiske prioriteringer som må gjøres for å bedre innovasjon i offentlig sektor. Med stortingsrepresentanter fra både Høyre og Arbeiderpartiet, ble det en god diskusjon i panelet.

Onsdag morgen arrangerte Abelia sammen med Handelshøyskolen BI og Oslo Medtech seminaret Fremtidens helse og omsorg i dag! Over 100 engasjerte tilhørere møttes for å høre bedriftene, forskerne og politikerne stille diagnose på helse- og omsorgsmarkedet. Bedriftene fremhevet interaktiv dialog med brukerne som essensielt for å treffe med innovasjoner i markedet. Selv når man treffer både marked og brukerbehov, så hindrer stivbent offentlige innkjøpspraksis alt for ofte at nyvinninger tas i bruk.

Etter mange interessante innlegg ble dagen avsluttet med en debatt hvor engasjementet var høyt, med deltakere fra bedrifter, klynger, akademia og politikken. Dekan ved det matematisk-naturvitenskapelige fakultetet ved Universitet i Oslo, Morten Dæhlen, pekte på at en overveldende majoritet av foreslåtte tiltak i den nylig overleverte HelseOmsorg21-strategien forutsetter IKT-kompetanse, og etterlyste tiltak for å øke antallet studieplasser. Parlamentarisk leder i FrP Harald Nesvik var så interessert i bedriftenes beskrivelse av de gordiske knutene på helse- og omsorgsmarkedet at han spontant inviterte til et møte på Stortinget, noe Abelia og Oslo Medtech ser frem til å følge opp sammen med bedriftene.

Les også intervju med Morten Dæhlen: - Helse-Norge mangler IKT-kompetanse

I erkjennelsen av at ingen aktør er stor nok til å klare dette løftet alene, har Abelia etablert Næringslivets kontaktutvalg for innovasjon i helse og omsorg. Dette er en strategisk samarbeidsarena hvor klynger, akademia og bedriftene deltar, og kan møte sentrale premissgivere på offentlig og politisk side for å løse flokene før de utvikler seg til gordiske knuter. Og nettopp for å bygge nettverk og utvikle mer kunnskap arrangerer Abelia også en studietur til København 30-31. oktober. Det er fremdeles et par plasser ledig.

Kontaktperson Vibeke Munthe-Kaas

vmk@abelia.no

+ 47 907 00 074